Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: pf01037045030396
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
033
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1879
Fødested:
Jevnaker, Hadeland
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Erik Aaberg

H.nr:
02
Alder/født:
1871
Fødested:
S. Aurdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Premierløitnant i Ingeniørvaabnet Kaserneofficer

002 Søren Steien

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

003 Tore Tøndevold

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Ringsaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

004 Anton Olsen Næss

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

005 Harald Næstvold

H.nr:
02
Alder/født:
1877
Fødested:
Stod
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

006 Lars Steffensen Nøvig

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Inderøen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

007 Torolf Hansen Vien

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Næs, Hedemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

008 Simen Hagen

H.nr:
02
Alder/født:
1876
Fødested:
Trysil
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

009 Sigvart Holthe

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Eker
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

010 Elias Nyfløt

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Ringebo
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

011 Knut Skartland

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Sveen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

012 Johan Hjelseth

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Holgen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 4de Klasse

013 Johan Thorud

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Næs, Hedemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

014 John Vikøren

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Vik, Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

015 Hans Karlsen

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Hole, Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

016 Johan Hollerud

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Hole, Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

017 Bjarne Five

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Stod
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

018 Ole Garstad

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Vang, Valders
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

019 Haftor Eggen

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Støren
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

020 Narve Fulsaas

H.nr:
02
Alder/født:
1877
Fødested:
Rollag, Numedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

021 Olav Skogen

H.nr:
02
Alder/født:
1877
Fødested:
Hjartdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

022 Ole Frøland

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Hole, Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

023 Andres Landsrud

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
V. Slidre
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

024 Gudbrand Moe

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
V. Slidre
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse

025 Gisle Jahr

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Urskog
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

026 Hans Riser

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Urskog
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

027 Martin Kveseth

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Hof, Solør
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

028 Lars Bergseng

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Ringsaker
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

029 John Bøe

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Bærum
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

030 Sigurd Solli

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

031 Olof Drøvdal

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Gran Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

032 Olof Heier

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Jevnaker, Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

033 Nils Ballangrud

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Jevnaker, Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

034 Lars Alsaker

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Sandherred
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

035 Alf Strengehagen

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

036 Gjermund Jore

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Mo, Telemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

037 Mikkel Mandt

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Laurdal, Telemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

038 Knut Hovde

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Hjartdal, Telemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

039 Arnt Bonesvold

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Støren
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

040 Nils Liabø

H.nr:
02
Alder/født:
1879
Fødested:
Opdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkaserneret. Elev af Skolens 2den klasse

041 John Hangeraas

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Bynesset
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

042 Fredrik Røe

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
ø Stjørdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

043 Johan Schem

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Sparbu
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

044 Peter %Peder% Nøst

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Rissen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

045 Johan Søhol

H.nr:
02
Alder/født:
1881
Fødested:
Hole, Ringerike
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

046 Andreas Austad

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Drangedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 2den klasse

047 Kristian Nyhus

H.nr:
02
Alder/født:
1878
Fødested:
Flaa
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 1ste klasse

048 Einar Hafskjold

H.nr:
02
Alder/født:
1882
Fødested:
Lier
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 1ste klasse

049 Sigurd Koll

H.nr:
02
Alder/født:
1882
Fødested:
N. Land
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 1ste klasse

050 Kristian Herman

H.nr:
02
Alder/født:
1880
Fødested:
Værdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
el
Sivilstand:
ug
Yrke:
Indkasserneret. Elev af Skolens 1ste klasse

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

077


Bosted by:

0013 St. Olafs Plads 1

Leilighet:

01b

Plassering:
-
Etasje:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter