Tellingskrets: 011 

Bosted by: 0014 Akersgaten 44

Leilighet: 05

Person: 044 Karethe Johnsen

Permanent ID: pf01036392000229
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
044
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1873-09-21
Fødested:
Ulefos
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Karen Kolstad

H.nr:
01
Alder/født:
1887-09-16
Fødested:
Setskogen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

002 Emilie Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1881-02-12
Fødested:
S. Undal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Kari Hornseth

H.nr:
01
Alder/født:
1889-11-14
Fødested:
Ø. Rendal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Anna Guldbrandsen Strøm

H.nr:
01
Alder/født:
1887-05-08
Fødested:
Hadeland
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Lydia Hiller

H.nr:
01
Alder/født:
1888-01-23
Fødested:
Namdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

006 Inger Løken

H.nr:
01
Alder/født:
1885-05-16
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

007 Gerda Frøsaker

H.nr:
01
Alder/født:
1889-02-22
Fødested:
N. Land
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Eline Storli

H.nr:
01
Alder/født:
1890-05-03
Fødested:
Rindalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

009 Anna Kaasa

H.nr:
01
Alder/født:
1890-07-02
Fødested:
Sande
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

010 Anna Kvamme

H.nr:
01
Alder/født:
1889-08-04
Fødested:
Valdres
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Marie Haustveit

H.nr:
01
Alder/født:
1883-01-23
Fødested:
Ullensvang
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Laura Vig

H.nr:
01
Alder/født:
1882-04-23
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Marit Skjølsvold

H.nr:
01
Alder/født:
1888-04-27
Fødested:
Os Østerdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Ragna Haga

H.nr:
01
Alder/født:
1888-01-29
Fødested:
S. Varanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Ingrid Nordstrand

H.nr:
01
Alder/født:
1889-09-16
Fødested:
Fon
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Martha Bøhn

H.nr:
01
Alder/født:
1887-01-22
Fødested:
Gausdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Karence Kristoffersen

H.nr:
01
Alder/født:
1881-08-05
Fødested:
Fon
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Berntine Bøe

H.nr:
01
Alder/født:
1883-06-02
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Maren Karlsen

H.nr:
01
Alder/født:
1887-09-17
Fødested:
Væran
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Hanna Marthinsen

H.nr:
01
Alder/født:
1888-11-27
Fødested:
Svendal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Marit Gangaas

H.nr:
01
Alder/født:
1889-06-17
Fødested:
Ørkedalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Julie Sem

H.nr:
01
Alder/født:
1889-07-09
Fødested:
Ogndalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Constanse Holm

H.nr:
01
Alder/født:
1885-06-06
Fødested:
Lyngør
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Sofie Iversen

H.nr:
01
Alder/født:
1887-12-17
Fødested:
Vadsø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Margit Skedsmo

H.nr:
01
Alder/født:
1890-05-31
Fødested:
Høland
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Ingeborg Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1883-03-15
Fødested:
Trengereid
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Bolette Thomasen

H.nr:
01
Alder/født:
1884-11-16
Fødested:
Alten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

028 Gudrun Ruud

H.nr:
01
Alder/født:
1884-04-04
Fødested:
N. Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Ada Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
1889-09-15
Fødested:
Borre
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Kirsti Verpe

H.nr:
01
Alder/født:
1883-03-26
Fødested:
Bø Telemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Anna Thomassen

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Helga Frømyr

H.nr:
01
Alder/født:
1890-01-16
Fødested:
Hitterdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Jonetta Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1884-06-07
Fødested:
Lødingen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Constanse Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
1886-08-24
Fødested:
Lurø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Bertha Marcussen

H.nr:
01
Alder/født:
1890-07-06
Fødested:
Ofoten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Jenny Kveldro

H.nr:
01
Alder/født:
1890-04-24
Fødested:
Lenvik pr Tromsø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

037 Hanna Haarstad

H.nr:
01
Alder/født:
1889-05-20
Fødested:
Lenvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Nora Nordvik

H.nr:
01
Alder/født:
1888-06-21
Fødested:
Trondenæs
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Berit Marie Nygaard

H.nr:
01
Alder/født:
1888-01-03
Fødested:
Kleve pr Molde
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Jenny Tverdahl

H.nr:
01
Alder/født:
1887-05-01
Fødested:
Vaale Jarlsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Johanna Wilten

H.nr:
01
Alder/født:
1889-02-22
Fødested:
Maalselven
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Johanne Sven

H.nr:
01
Alder/født:
1887-03-15
Fødested:
Nordfjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Elise Kure??

H.nr:
01
Alder/født:
1881-07-18
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Karethe Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1873-09-21
Fødested:
Ulefos
Bostatus:
b
Familiestilling:
Elev v/ Jordmorskolen
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

011


Bosted by:

0014 Akersgaten 44

Leilighet:

05

Plassering:
forhus
Etasje:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter