Permanent ID: pf01036372007317
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
001
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hoteleierinde
Kjønn:
k
Alder:
-
Fødselsdato:
1845-02-27
Fødested:
Rygge
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
s
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
n
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Anne Kure

H.nr:
01
Alder/født:
1845-02-27
Fødested:
Rygge
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hoteleierinde

002 Marte Kure

H.nr:
01
Alder/født:
1876-03-15
Fødested:
Rygge
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Økonom

003 Inga Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
1878-12-05
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kassererske

004 Ellen Berg

H.nr:
01
Alder/født:
1876-04-21
Fødested:
s. Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husjomfru

005 Anna Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1883-01-30
Fødested:
Fr.værn
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Overstuepike

006 Emma Folkestad

H.nr:
01
Alder/født:
1891-03-14
Fødested:
Vaaler Smaal.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husholdningselev fors. Grbr.

007 Ebba Nilsen

H.nr:
01
Alder/født:
1891-09-03
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husholdningselev fors. uopgit

008 Marie Maurud

H.nr:
01
Alder/født:
1887-02-15
Fødested:
Helgøen Mjøsen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husholdningselev fors. uopgit

009 Hulda Kjelland

H.nr:
01
Alder/født:
1883-07-27
Fødested:
Wermland
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

010 Theres Grønvold

H.nr:
01
Alder/født:
1885-03-11
Fødested:
Røken
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

011 Arnolda Eriksen

H.nr:
01
Alder/født:
1884-07-08
Fødested:
Hol Lofoten
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

012 Petra Hindberg

H.nr:
01
Alder/født:
1883-05-08
Fødested:
Werran Indherred
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

013 Ingeborg Krosvig

H.nr:
01
Alder/født:
1889-02-24
Fødested:
Skjeberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

014 Katrine Kristensen

H.nr:
01
Alder/født:
1890-04-15
Fødested:
Eidanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

015 Marie Skjeppestad

H.nr:
01
Alder/født:
1889-08-10
Fødested:
n. Odalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

016 Sofie Jørgensen

H.nr:
01
Alder/født:
1890-03-31
Fødested:
Asak Smaalenene
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stupike

017 Marie Slemdal

H.nr:
01
Alder/født:
1867-01-12
Fødested:
Nannestad
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Vaskepike

018 Johanne Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
1870-11-19
Fødested:
Hammerfest
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kokkepike

019 Josef Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
1882-03-25
Fødested:
Kr.ania
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Maskinist

020 Theodor Westnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1872-03-13
Fødested:
Hof Solør
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Gaardsgut

021 Hans Abraham Nissen

H.nr:
01
Alder/født:
1847-12-22
Fødested:
Melhus Prgj.
Bostatus:
b
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Major

022 Gerrit Bordrud

H.nr:
01
Alder/født:
1871-04-29
Fødested:
Haugesund
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Disponent

023 Peter Ole Suhr

H.nr:
01
Alder/født:
1879-03-28
Fødested:
Danmark
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vexellerer

024 Oscar Ursin

H.nr:
01
Alder/født:
1881-10-17
Fødested:
Moss
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Organist

025 K. Fischer

H.nr:
01
Alder/født:
1861-12-02
Fødested:
Christiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Overretssagf.

026 W. Silberstein

H.nr:
01
Alder/født:
1870
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
?
Yrke:
Agent

027 Kr. Hagberg

H.nr:
01
Alder/født:
1867-01-05
Fødested:
Nannestad
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
stenograf

028 Elisabeth Frøyland

H.nr:
01
Alder/født:
1872-06-23
Fødested:
Kr.sand S
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Egne Midler

029 Thorvalda Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1849-03-21
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Egne Midler

030 Jenny Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1852-08-24
Fødested:
Hisøen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
e %g%
Yrke:
Egne Midler

031 Birgitte Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1885-08-06
Fødested:
Narestø
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hj. datter

032 Petra Kure

H.nr:
01
Alder/født:
1882-07-24
Fødested:
Rygge
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
hj. datter

033 Sigrid Suhr f Bentzon

H.nr:
01
Alder/født:
1870
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Vexeller

034 Ellen Vougt

H.nr:
01
Alder/født:
1865
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Byraachef

035 Anna Corneliussen

H.nr:
01
Alder/født:
1861-04-01
Fødested:
Chr.ania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Manden Disponent

036 Louise Lardon

H.nr:
01
Alder/født:
1870-05-18
Fødested:
Riga Russland
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husbestyrerinde hos Generalkonsul

037 Anna Schjelderup

H.nr:
01
Alder/født:
1866-12-17
Fødested:
Danmark
Bostatus:
mt
Familiestilling:
fru
Sivilstand:
g
Yrke:
Manden Gasdirektør

038 Marthe Hoffmeister

H.nr:
01
Alder/født:
1859-05-27
Fødested:
Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Fru
Sivilstand:
e
Yrke:
Egne Midler

039 Malvina Gedde

H.nr:
01
Alder/født:
1869
Fødested:
Fr.hald
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Fru Ritm.
Sivilstand:
g
Yrke:
fors. Ritmester

040 Regitze Gedde

H.nr:
01
Alder/født:
1875
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
fors. Ritmester

041 Ida Myhre

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Fru
Sivilstand:
e %g%
Yrke:
Lever av sine Midler

042 Hella Tvermoes

H.nr:
01
Alder/født:
1870
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Fru
Sivilstand:
g
Yrke:
Manden Politifuldmægtig

043 Ingeborg Ødegaard

H.nr:
01
Alder/født:
1881-02-22
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
fors. Oberstløitnant

044 Laura Thomle

H.nr:
01
Alder/født:
1860-07-25
Fødested:
Fr.hald
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Manden Arkivar

045 Maizie Murray

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Edle Johanne Kiær

H.nr:
01
Alder/født:
1856-08-06
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Gift med Direktør Kiær i Statistiske Bureau

047 Sophie Herlofsen

H.nr:
01
Alder/født:
1892-01-14
Fødested:
Kr.sund N
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
Egne Midler

048 Inger Lund

H.nr:
01
Alder/født:
1871-10-25
Fødested:
Kr.ania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
ug
Yrke:
uopgit

049 Ida Brede

H.nr:
01
Alder/født:
1882-11-06
Fødested:
Kr.ania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
-
Sivilstand:
g
Yrke:
Fors. Komponist

050 Fanny Grüner

H.nr:
01
Alder/født:
1860
Fødested:
uopgit
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Frøken
Sivilstand:
ug
Yrke:
Egne Midler

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0218 Aker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker
Geografisk område:
Aker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

006 Slemdal

Bosted land:

0001 Anne Kures hotel

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
6
Ansvarlig aktør

Rapporter