Permanent ID: tf01058333000001
Sogn:
Christiansand
Prestegjeld:
Christiansand
Herred / By:
Christiansand
Tellingkretsnr:
001
Tellingkretsnavn:
Rode No 1
Merknader:
-

0001 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 1
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0002 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 2
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0003 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 3
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0004 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 4
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0005 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 5
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0006 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 6
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0007 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 7
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0008 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 8
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0009 Østerbyen 1ste Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 9
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0010 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 10
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0011 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 11
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0012 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 12
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0013 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 13
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0014 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 14
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0015 Østerbyen 2det Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 15
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0016 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 16
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0017 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 17
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0018 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 18
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0019 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 19
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0020 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 20
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0021 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 21
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0022 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 23
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0023 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 24
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0024 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 25
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0025 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 26
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0026 Østerbyen 3de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 27
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0027 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 28
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0028 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 29
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0029 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 30
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0030 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 31
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0031 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 32
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0032 Østerbyens 4de Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 33
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0033 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 34
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0034 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 35
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0035 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 36
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0036 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 37
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0037 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 38
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0038 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 39
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0039 Østerbyen Tangen

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 40
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0040 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 41
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0041 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 42
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0042 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 43
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0043 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 44
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0044 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 45
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0045 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 46
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0046 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 47
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0047 Østerbyen 5te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 48
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0048 Østerbyen 6te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 49
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0049 Østerbyen 6te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 50
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

0050 Østerbyen 6te Qvarter

Bydel:
Rode No 1
Gårdens nr.:
No 51
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1001P Kristiansand prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Vest-Agder
Kommune (1947):
Kristiansand
Geografisk område:
Kristiansand prgj.
Kristiansand sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801
Ansvarlig aktør

Rapporter