Herred / By:
-
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
12
Tellingkretsnavn:
Hole
Merknader:
-

001 Skjelbred

Matr.nr/Gnr:
153/1
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

002 Skjelbred

Matr.nr/Gnr:
153/2,8,6
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

003 Kværnløkken

Matr.nr/Gnr:
under 153/2
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

004 Braaten

Matr.nr/Gnr:
under 153/3
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

005 Bakken

Matr.nr/Gnr:
153/5
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

006 Skjelbred

Matr.nr/Gnr:
153/4 og 72/12
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

007 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/1
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

008a Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/19 a og b
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

009 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/4,3
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

010 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/5 og 73/7
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

011 Pedersbraaten

Matr.nr/Gnr:
72/7,6
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

012 Pedersbraaten

Matr.nr/Gnr:
72/21
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

013 Pedersbraaten

Matr.nr/Gnr:
under 72/8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

014 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

015 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/18
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

016 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/9
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

017 Grinden

Matr.nr/Gnr:
72/22
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

018 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/10
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

019 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/11
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

020 Krogen

Matr.nr/Gnr:
under 72/1
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

021 Skretteberg

Matr.nr/Gnr:
72/14
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

022 Løkken

Matr.nr/Gnr:
under 77/22
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

023 Hagen

Matr.nr/Gnr:
under 77/22
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

024 Røste

Matr.nr/Gnr:
73/1,2,3
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

025 Røste

Matr.nr/Gnr:
73/6
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

026 Røstebakken

Matr.nr/Gnr:
73/8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

027 Hole Meieri og Handelsforening

Matr.nr/Gnr:
73/9
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

028 Bøenstøen

Matr.nr/Gnr:
73/9
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

029 Fæstningen

Matr.nr/Gnr:
74/3
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

030 Hole

Matr.nr/Gnr:
74/1,27
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

031 Hole

Matr.nr/Gnr:
74/2
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

032 Jemterud

Matr.nr/Gnr:
74/5
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

033 Svensrud

Matr.nr/Gnr:
under 74/27
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

034 Holehagen

Matr.nr/Gnr:
74/10
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

035 Hole Stoppested

Matr.nr/Gnr:
74/8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

036 Smørkollen

Matr.nr/Gnr:
74/9
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

037 Gaasevjen

Matr.nr/Gnr:
74/22
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

038 Haugen

Matr.nr/Gnr:
74/21,14
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

039 Fosjordet

Matr.nr/Gnr:
74/20
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

040 Indgjerdingen

Matr.nr/Gnr:
under 74/12
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

041a Fossen

Matr.nr/Gnr:
74/15 a og b
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

042 Høiden

Matr.nr/Gnr:
under 74/17
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

043 Fossen

Matr.nr/Gnr:
74/16,17
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

044 Skinstaddalen

Matr.nr/Gnr:
under 76/2
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

045 Skinstaddalen

Matr.nr/Gnr:
under 76/2
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

046 Skinstadmoen

Matr.nr/Gnr:
under 76/3
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

047 Skinstad

Matr.nr/Gnr:
76/6
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

048 Skinstad

Matr.nr/Gnr:
76/7
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

049 Skinstad

Matr.nr/Gnr:
under 76/7
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

050 Skinstad

Matr.nr/Gnr:
under 76/1
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0623 Modum herred

Gå til kilde

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Modum
Geografisk område:
Modum komm.
Buskerud fogd.
Startår:
1891
Sluttår:
1891
Ansvarlig aktør

Rapporter