Permanent ID: tf01052689003163
Herred / By:
Onsø
Prestegjeld:
Onsø
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
005a
Tellingkretsnavn:
Halvorsrød
Merknader:
-

0001 Slevik vestre, Skjellabingen

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0002 Slevik vestre, Skjellum, Sortebæk

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0003 Slevik vestre, Slevik (Stellausbukta)

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0004 Tvete vestre, Skogly

Matr.nr/Gnr:
76
Løpenr/Bnr:
20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0005 Kjenne østre

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0006 Leere

Matr.nr/Gnr:
79
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0007 Utne vestre

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0008 Kjenne østre

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
??
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0009 Kjenne østre

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
??
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0010 Halvorsrød

Matr.nr/Gnr:
76,69
Løpenr/Bnr:
17,4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0011 Tvete vestre

Matr.nr/Gnr:
76
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Tvete vestre

Matr.nr/Gnr:
76
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0013 Langgård

Matr.nr/Gnr:
67
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0014 Langgård

Matr.nr/Gnr:
67
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0015 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0016 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0017 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0018 Slevik østre, Oksrød Nordjordet

Matr.nr/Gnr:
64,63
Løpenr/Bnr:
3,6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0019 Slevik østre, Slevik østre,nordre

Matr.nr/Gnr:
64,64
Løpenr/Bnr:
3,10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0020 Slevik østre, Strandhøien

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0021 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0022 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0023 Slevik østre, Sika

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0024 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0025 Slevik østre, Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
64,66
Løpenr/Bnr:
8,3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0026 Slevik østre, Slevik søndre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0027 Slevik østre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0028 Mellegård, Slevik vestre,Langvold

Matr.nr/Gnr:
65,66
Løpenr/Bnr:
1,26
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0029 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0030 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66,66
Løpenr/Bnr:
3,17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0031 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0032 Slevik vestre,Buvik. Slevik vestre,Nesteng. Slevik vestre. Slevi

Matr.nr/Gnr:
66,66
Løpenr/Bnr:
4,13,16,21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0033 Slevik vestre, Uteng

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0034 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66,66
Løpenr/Bnr:
1,2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0035 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0036 Slevik vestre, Sand

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0037 Slevik vestre, Ramseklo østre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0038 Slevik vestre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0039 Slevik vestre, Ramseklo nordre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

0040 Slevik vestre, Ramseklo nordre

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0041 Slevik vestre, Uteng. Slevik vestre, Løkken.

Matr.nr/Gnr:
66,66
Løpenr/Bnr:
6,22
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0042 Slevik vestre, Rørvik

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0043 Slevik vestre, Slensvik

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0044 Slevik vestre, Solhaugen

Matr.nr/Gnr:
66
Løpenr/Bnr:
29
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0045 Halvorsrød

Matr.nr/Gnr:
69,69
Løpenr/Bnr:
1,5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0046 Halvorsrød

Matr.nr/Gnr:
69,69
Løpenr/Bnr:
7,13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0047 Oksrød

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0048 Oksrød

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
10-3-7

0049 Oksrød. Oksrød, Myren

Matr.nr/Gnr:
63,63
Løpenr/Bnr:
2,3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0050 Oksrød, Skogli

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0134 Onsøy herred

Gå til kilde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Onsøy
Geografisk område:
Onsøy komm.
Moss fogd.
Startår:
1891
Sluttår:
1891
Ansvarlig aktør

Rapporter