Permanent ID: tf01052689000675
Herred / By:
Onsø
Prestegjeld:
Onsø
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
Haugerød
Merknader:
-

0001 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0002 Valle søndre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0003 Valle nordre Braaten

Matr.nr/Gnr:
16,31
Løpenr/Bnr:
3,5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0004 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16,15
Løpenr/Bnr:
3,5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0005 Valle søndre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0006 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16,18
Løpenr/Bnr:
1,4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0007 Valle søndre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0008 Valle søndre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0009 Valle søndre

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0010 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
10,6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0011 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Ulvedalen

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-0
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0013 Ulvedalen

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0014 Valle nordre

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0015 Præstegaarden

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-2-5

0016a Præstegaarden

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0016b Præstegaarden

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0017 Lammerød

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-3-3

0018 Nor

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0019 Busmoen

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-1

0020 Raahaugen

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-0
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0021 Braaten

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0022 Ek

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-5-2

0023 Ek

Matr.nr/Gnr:
20,24
Løpenr/Bnr:
3,2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-2-4

0024 Ek

Matr.nr/Gnr:
20,25
Løpenr/Bnr:
4,4,5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0025 Ek

Matr.nr/Gnr:
20,25
Løpenr/Bnr:
5,6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0026 Nymark

Matr.nr/Gnr:
27,28
Løpenr/Bnr:
3,6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0027 Slottet

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0028 Skoven

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0029 Skoven

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0030 Skoven

Matr.nr/Gnr:
21,23,24
Løpenr/Bnr:
2,2,6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0031 Mossik nordre

Matr.nr/Gnr:
24,25
Løpenr/Bnr:
3,9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0032 Mossikrød

Matr.nr/Gnr:
23,24
Løpenr/Bnr:
1,4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0033 Mossik nordre

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0034 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0035 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
10,11,12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-8-1
Hjemmehørende personer:
10-9-1

0036 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0037 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
2,3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0038 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0039 Mossik søndre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0040 Mossikhuset

Matr.nr/Gnr:
26,19,28
Løpenr/Bnr:
1,2,2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0041 Hospitalet

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0042 Kolberghuset

Matr.nr/Gnr:
29,28
Løpenr/Bnr:
1,3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0043 Kolberg nordre

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0044 Kommunelokalet

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0045 Kolberg søndre

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-4-6

0046 Kolberghaugen

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0047 Kolberg søndre

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0048 Kolberg nordre

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
1,2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-5-3

0049 Borge østre

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
1,2,3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0134 Onsøy herred

Gå til kilde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Onsøy
Geografisk område:
Onsøy komm.
Moss fogd.
Startår:
1891
Sluttår:
1891
Ansvarlig aktør

Rapporter