Permanent ID: tf01052340000330
Sogn:
Sylte
Prestegjeld:
Vestnæs
Herred / By:
Vestnæs
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Resset (plads) under Helset, nedre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
15a, 15b, 15c, 15d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0002 Næsset (plads) under Helset, nedre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
15a, 15b, 15c, 15d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0003 Øverbøen af Helset, nedre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
15a, 15b, 15c, 15d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0004 Helset, nedre (Larsgaarden)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
15a, 15b, 15c, 15d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0005 Helset, nedre (Nilsgaarden)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
15a, 15b, 15c, 15d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0006 Helset, øvre (Ørjagaren)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0007 Helset, øvre (P-Garen)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
17a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0008 Skjegstad (Ola-Garen)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0009 Skjegstad (Pladsen 'Gjærdet') og Skjegstad (Pladsen 'Stykket')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
18, 18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0010 Skjegstad (Nilsgard)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0011 Skjegstad (Pladsen 'Myran') og Skjegstad (Pladsen 'Einhauen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
19, 19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0012 Villa (Vollan) og Villa (Pladsen 'Krokholen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
20, 20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0013 Villa (Torsten- eller Buck-Gaard) og Villa (Pladsen 'Hæggevollan')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
21, 21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0014 Villa (Jensgaarden) og Villa (Pladsen 'Langgjærdet')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
22a, 22a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0015 Villa (Lindsætvollan) og Villa (Pladsen Lindsætvollan)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
22b, 22b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0016 Villa (Larsgaarden) og Villa (Pladsen 'Røstinn')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
23a, 23b, 23a, 23b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0017 Dougstad ('Dougstadbakken, nedre') og Dougstad (Pladsen 'Vollahauglanggjærde')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
24, 24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0018 Dougstad (Øvre %nedre% Dougstadbakken) og Dougstad %(Pladsen 'Langgjærdet')%

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
24b, 24b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0019 Dougstad (Saltburøsten) %Dougstad (fremste Gjeilplatsen) og Dougstad (nederste Gjeilplatsen)%

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
24c %24c, 24c%
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0020 Dougstad (Lasse-Gaarden), Dougstad (Pladsen 'fremste Gjeilen' og Dougstad (Pladsen 'nedre Gjeilen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
26, 26, 26
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0021 Dougstad (Saltbuvollan, Johan-Gaarden), Dougstad (Pladsen 'Hauen') og Dougstad (Pladsen 'Hauen' øvre)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
27, 27, 27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0022 Dougstad (Sørengaarden), Dougstad %(Pladsen 'Myren')% og Dougstad %(Pladsen 'Storreiten')%

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
28, 28, 28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0023 Dougstad (Pladsen'Myhren') og Dougstad (Pladsen 'Storreiten')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
28, 28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0024 Brovold

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
29
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0025 Saxelid

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
34a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0026 Saxelid ('Ystebøen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32c, 34d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0027 Saxelid (Ola-Gar'n)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
34b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0028 Sætre (Reiten)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
30
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0029 Sætre (Pladsen 'Beretplasen i Hamran')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
30
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0030 Sætre (søndre 'Jakobsgaard')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
31a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0031 Sætre (yttre 'Jakobsgaarden')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
31b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0032 Sætre ('Hamre-Erik-Pladsen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
31b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0033 Sætre (Ivars-Gaarden)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0034 Sætre (Pladsen 'Gjærdet')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0035 Sætre ('Hamrepladsen') %('Gjærd-Pladsen')%

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0036 Sætre (Lillebyttet)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0037 Sætre (Hansgaarden)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0038 Jemtegaard (Røsten)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
35a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0039 Jemtegaard ('Kjerrann')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
35b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0040 Hoem, yttre ('Undebakken')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
36
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0041 Hoem, yttre ('Tuepladsen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
36
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0042 Hoem, indre ('Hoemsbøen')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
37
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0043 Hoem, indre ('Hoemsbakken')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
38
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0044 Hoem, indre ('Olas-Gar'n')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
39a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0045 Hoem, indre ('Nøstbyttet')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
39b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0046 Fagervik

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
40
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0047 Fagervik (Pladsen 'Reitan')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
40
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0048 Kirkesylte ('Kristengaarden' og 'Madsgaarden')

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41, 43
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0049 Kirkesylte (Pladsen 'Myhran' )

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
43
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0050 Kirkesylte (Hans-Gar'n)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
42
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 1535P Vestnes prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Tresfjord, Vestnes
Geografisk område:
Vestnes prgj.
Vestnes sokn
Sylte sokn
Fiksdal sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Rapporter