Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01052050005701
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Ullensaker
Tellingkretsnr:
010
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
323
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0002 Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
321
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0003 Haugen under Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
321
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0004 Graven under Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
323
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0005 Teie under Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
321
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0006 Skrædderstuen under Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
323
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0007 Skaane under Ljøgodt

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
323
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0008 Hovind østre og vestre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
319a, 314a, 322
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0009 Skaane under Hovind

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
322
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0010 Hovind Nordre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
318, 315a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0011 Hovind øvre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
317ad
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0012 Hovind øvre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
316a, 248e
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0013 Hovind øvre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
316c, 248f
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0014 Hovind øvre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
317b, 317c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0015 Bjerke østre med Nordby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
248a, 248q, 248r
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0016 Bjerke vestre med Haug

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
249, 250
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0017 Bjerke

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
251b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0018 Bjerke nordre med Nordby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
251a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0019 Bjerke med part af Haug

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
252
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0020 Aastad vestre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
265a, 266d, 266a, 266b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0021 Jansstuen (Aastadeie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
265a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0022 Aastad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
266f, 265b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0023 Aastad Skole

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
313, 266g
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0024 Sundby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
263a, 263c, 264
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0025 Sundby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
263b, 262a, 258c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0026 Kolbyhaugen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
258g
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0027 Kolby nordre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
258b, 262b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0028 Kolby søndre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
256a, 256b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0029 Kolbysletten

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
259a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0030 Taugland nordre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
254
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0031 Taugland nordre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
255a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0032 Taugland søndre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
253b, 260a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0033 Taugland søndre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
253ac
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0034 Kolby øvre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
259a, 260b, 258af
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0035 Kolby mellem

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
257a, 257b, 259b, 259c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0036 Kolby østre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
261b, 261c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0037 Krogfos

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
267ac, 267dode, 267gh, 268a, 269f, 266c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0038 Krogfossletten

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
267a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0039 Krogfosstuen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
267c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0040 Haugen under Krogfos

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
266c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0041 Seop (Krogfoseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
267a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0042 Krogfos

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
267b, 268b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0043 Mølledal

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
270
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0044 Bjerkehagen under Bjerke

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
248a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0045 Svenskestuen under Bjerke

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
250
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0046 Svenskestuen under Bjerke

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
252
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0047 Smedstuen (under Hovind)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
322
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0048 Kristenstuen under Hovind

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
322
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0049 Hovindsæter

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
317b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0050 Kurverud under Hovind

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
318
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0235P Ullensaker prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ullensaker
Geografisk område:
Ullensaker prgj.
Ullensaker sokn
Hovin sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875
Ansvarlig aktør

Rapporter