Permanent ID: tf01052039009394
Herred / By:
Aker
Prestegjeld:
Vestre Aker
Sogn:
Vestre Aker
Tellingkretsnr:
012
Tellingkretsnavn:
Frøen
Merknader:
-

0001 Grimelund I Aker

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
31, 37a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0002 Braaten Under Grimelund

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0003 Grimelundsstuen under Grimelund

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0004 Borgen store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32 38 c 39 b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0005 Borgen Store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32 33 38d/39e39d 42k
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0006 Store Borgen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
32 39c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0007 Lille Borgen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
45c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0008 Lille Borgeneie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
36 45e
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0009 Gadestuen Forpagtning Af Lilleborgen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
36 45c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0010 Tuengen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0011 Winderen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
35/44 32/39d 36/45b 36/45e
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0012 Winderen Portstuen Børrestuen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0013 Grenastnan Husmandsplad Af Windern

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0014 Stenerud, Plads af Winderen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0015 Bækkestuen Braatehusbakken Malerstuen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
3/2ab
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0016 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0017 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Mtr 41 Ln 51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0018 Risværkets Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0019 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0020 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0021 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0022 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0023 Risværket Arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
41/51
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0024 Cand Cars Kreibergs Løkke Af Gaustad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
M 41 L 50b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0025 Bjærke Af Frøen Store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42qq
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0026 Bjærke Store Frøen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33 42
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0027 Bjærke Af Frøen Store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42 qq
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0028 Frøens Skole

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42t
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0029 Af Frøen Store Gjerstad Løkke

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42vv
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0030 Frøen Store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42iø
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0031 Solhoug

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42h
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0032 Solbakken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0033 Stampen og Granbakken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33/42p 42gg
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0034 Lovisenlund Af Frøen Store

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
M.33, L42d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0035 Stampen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
M No 33 L No 42de
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0036 Bergsløkken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Mtrn 33/41 & 42a af Frøen St
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0037 Bergsløkken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0038 Af Løkken Fredriksro Af Frøen Bergsløkken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33 l n 41 42
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0039 Af Løkken Fredriksro Af Froen (Bergsløkken)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
33 lbn 41-42
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0040 Frøen Lille

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
34- 43a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0041 Tørtberg Af Frøen Husmandstue

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Mtrn 34 Lbn 43a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0042 Hougerud Af Frøen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Matr 34 Løbeno 43d
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0043 Hougerud Frøen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Mtr 34 Lnr 43
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0044 Sollie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
MN34 L43c
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0045 Frøenstuen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Matr 34 Løbe No 43b
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0046 Lille Larssæter Af Frøen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Matr No 34 Løbe No 43 b og f
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0047 Tomten Forpagtet Af Lille Frøen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Matr.No.34 LN 43 a
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0048 Frønsvolden

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
Matr.No. 33 LN 40 af Frøen Store - 'eies af Cons. Heftye'
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0049 Nedere Frognersæteren

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
1ade
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0050 Øvre Frognersæteren

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
1ade
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0218aP Vestre Aker prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker
Geografisk område:
Vestre Aker prgj.
Vestre Aker sokn
Sørkedalen kap.sokn
Startår:
1875
Sluttår:
1875
Ansvarlig aktør

Rapporter