Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01038045004197
Sogn:
Elverum
Prestegjeld:
Elverum
Herred / By:
-
Tellingkretsnr:
006
Tellingkretsnavn:
Østre Strandbygd
Merknader:
-

0001 Indset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
55
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
12

0002 Indseteie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0003 Indsetvigen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
6

0004 Indseteie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0005 Nordre Økset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
56
Antall husholdninger:
3
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
12

0006 Lilleøkset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
56d
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0007 Nordby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
56f
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3

0008 Mellem Økset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
57
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0009 Rønningen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0010 Økseteie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0011 Økseteie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3

0012 Søndre Økset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
58
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
9

0013 Løvaassven

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0014 Svanaasen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
60
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0015 Dalsbakken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
6

0016 Svanaasbakken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0017 Lille-Svanaasen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0018 Vigen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
60b
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0019 Stensven

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
60c
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0020 Svanaaseie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0021 Lekjerndalen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0022 Odden (Boesevjen)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
61a
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0023 Nybakken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
61
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0024 Oddenby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3

0025 Ottestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
10

0026 Øverby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0027 Oddeneie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
6

0028 Ørbækhaugen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
61b, 63g, 67b
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0029 Herstadeie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0030 Langengen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
62
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0031 Løkken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
6

0032 Baanrud

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0033 Opset

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63m
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0034 Nerby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0035 Brobakken (Baanrudseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0036 Qvernbakken (Baanrudseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
2

0037 Sæterberget

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63c
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0038 Nyengen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63b
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0039 N. nybygget

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3

0040 Røgaard (Baanrudseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
7

0041 Mopladsen (Baanrudseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0042 Stenberg (Baanrudseie)

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
3

0043 Sundsvold

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
63h
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0044 Helbækken

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
64d
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0045 Strandhagen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
65
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
2

0046 Strandhagen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
65
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0047 Strandhageeie

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
8

0048 Sønsteby

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
65d
Antall husholdninger:
1
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
5

0049 Sønsthagen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
65e
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
4

0050 Strandlien

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
65
Antall husholdninger:
2
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
10

Kildeinformasjon:

Folketelling 1865 for 0427P Elverum prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Elverum
Geografisk område:
Elverum prgj.
Elverum sokn
Startår:
1865
Sluttår:
1865
Ansvarlig aktør

Rapporter