Herred / By:
Røken
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
005
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 skolehuset, Roret, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 38
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0002 Roret, Slemmestad (Plads)

Matr.nr/Gnr:
under 38
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0003 Lillelien, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0004 Lund, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0005 Ødegaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0006 Lille Slemmestad, Slemmestad (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 38
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0007 Ødegaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0008 Solhaug Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0009 Skovly, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0010 Granlund, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0011 Dampskib Cement No 1

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0012 Slemmestadbraaten

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0013 Jagten Elisa

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0014 Lægteren Alma

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0015 Stor Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-6-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0016 Afjordet Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
4, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0017a Afjordet, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
4, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
28-15-13
Hjemmehørende personer:
28-15-13

0017b Afjordet, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
4, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Marie

0018 Nordahl, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0019 Løkka, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0020 Odden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0021 Odden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0022 Odden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0023 Toie, nedre Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0024 Tjeldhem Ødegården, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0025 Laboratoriet, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0026 Ødegaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-10-8
Hjemmehørende personer:
18-10-8

0027 Graalund, Ødegaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-7-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0028 Granlund Ødegaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0029a Arbeiderbolig No 1

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
67-44-23
Hjemmehørende personer:
67-44-23

0029b Arbeiderbolig No 1

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Ludvig

0029c Arbeiderbolig No 1

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Halvor

0029d Arbeiderbolig No 1

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Torvald

0030a Arbeiderbolig No 2

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
43-26-17
Hjemmehørende personer:
43-26-17

0030b Arbeiderbolig No 2

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Karen

0030c Arbeiderbolig No 2

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Kristoffer

0031a Arbeiderbolig No 3

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
75-44-31
Hjemmehørende personer:
74-43-31

0031b Arbeiderbolig No 3

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Sigrid

0031c Arbeiderbolig No 3

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Ingeborg

0031d Arbeiderbolig No 3

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
August

0032a Arbeiderbolig No 4

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
40-22-18
Hjemmehørende personer:
40-22-18

0032b Arbeiderbolig No 4

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
x
Hjemmehørende personer:
Karl

0033 Arbeiderbolig No 5

Matr.nr/Gnr:
!!
Løpenr/Bnr:
!!
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21

0034 Arbeiderbolig No 6

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-9-4
Hjemmehørende personer:
13-9-4

0035 Arbeiderbolig No 7

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
19-9-10
Hjemmehørende personer:
19-9-10

0036a Ødegaaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
26-14-12
Hjemmehørende personer:
26-14-12

0036b Ødegaaarden, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Hildur

0037 Dalestuen, Slemmestad

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-7-7
Hjemmehørende personer:
14-7-7

0038 Slemmestad store og nedre

Matr.nr/Gnr:
38, 39
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16%17%-9-7
Hjemmehørende personer:
17%16%-10-7

0039 Dambo, Bødalen

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-9-2
Hjemmehørende personer:
10-8-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0627 Røyken herred

Gå til kilde

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Røyken
Geografisk område:
Røyken komm.
Buskerud fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900
Oppbevaringssted

Rapporter