Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01037110000006
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Norderhov
Tellingkretsnr:
005
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Solli

Matr.nr/Gnr:
Under 49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0002 Solli

Matr.nr/Gnr:
Under 49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0003 Hengslebraaten

Matr.nr/Gnr:
Under 49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0004 Hengslebraaten

Matr.nr/Gnr:
49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11

0005 Fredensborg

Matr.nr/Gnr:
Under 49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0006 Evensbraaten

Matr.nr/Gnr:
49
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0007 Stranden

Matr.nr/Gnr:
49 %Under%
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0008 Fosmo

Matr.nr/Gnr:
49
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0009 Solihøgda

Matr.nr/Gnr:
49
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0010 Follum

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13 %14%
Hjemmehørende personer:
13 %14%

0011 Ellingrud

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0012 Ellingrud (Follum)

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10

0013 Svarverud (Follum)

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0014 Svarverud (Follum)

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0015 Svarverud

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11

0016 Svarverud (Follum)

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16

0017 Svarverud (Follum)

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0018 Svarverud

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0019a Follum

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
13

0019b Follum

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15

0019c Follum

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10

0019d Follum arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
15

0020 Glæderud

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0021 Follum

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0022a Hofsfos arbeiderbolig %Follum%

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10

0022b Hofsfos arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15

0022c Hofsfos arbeiderbolig %Follum%

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
15

0022d Hofsfos arbeiderbolig

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0023 Follum træsliberi

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0024 Follum Træsliberi

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0025a Follum træsliberis arbeiderb. 1

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0025b Follum træsliberis arbeiderb. 1

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11

0025c Follum træsliberis arbeiderb. 1

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12

0025d Follum træsliberi (arbeiderbolig nr.1

Matr.nr/Gnr:
Under 50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13

0026a Follum træsliberis arbeiderb. 2

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13

0026b Follum træslib. arbeiderb. 2

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16

0026c Follumstræslib. arbeider 2

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
26c
Hjemmehørende personer:
Norderhov

0026c Follum træslib.

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10

0026d Follum træsliberis arbeiderb. 2

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16

0027a Follums træsliberis arbeiderb. 3

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
11

0027b Follum træsliberis arbeiderb. 3

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14

0027c Follum træsl. arbeiderb. 3

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12

0027d Follum træslib. arbeiderb. 3

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
17

0028 Hofs brug

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0029 Follum

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7

0030a Foshaug

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
14

0030b Foshoug

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0031 Rud

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
6

0032 Rønningen

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12

0033 Follum folkeskole

Matr.nr/Gnr:
50
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0613 Norderhov herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Norderhov
Geografisk område:
Norderhov komm.
Ringerike fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900
Ansvarlig aktør

Rapporter