Permanent ID: tf01037091000002
Herred / By:
Østre Totens
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
002a
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Vestad

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
21

0002 Vestadbakken

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0003 Vestbakken

Matr.nr/Gnr:
under
Løpenr/Bnr:
105 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3

0004 Tangen

Matr.nr/Gnr:
under 94
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
6

0005 Nordby

Matr.nr/Gnr:
under 94
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
4

0006 Hekshus

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0007 Evenstuen

Matr.nr/Gnr:
under 107
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0008 Persbakken

Matr.nr/Gnr:
under 107
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0009 Hekshus-moen

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0010 Hekshus brænderi

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
2

0011 Sandvold

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0012 Solvang

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0013 Kvam øvre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0014 Grindstuen

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1

0015 Kvam nedre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
3

0016 Faukald øvre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
3 og 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0017 Faukald nedre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14

0018 Orderholt

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0019 Faukald søndre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0020 Nordsveen

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0021 Lundsten

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0022 Doktorengen øvre , eller Engebakken nordre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
26
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0023 Faukaldbakken

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
6

0024 Øvreengen

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0025 Skogen

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
29
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0026 Haugom

Matr.nr/Gnr:
under 108
Løpenr/Bnr:
29
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0027 Hyttebakken

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
31
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0028 Nymoen

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
32
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0029 Nybakken

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
33
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3

0030 Doktorengen nedre , eller Engebakken søndre

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
34
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3

0031 Fauchaldmoen

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
35
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0032 Aske

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
36
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0033 Hermanrud

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
10

0034 Hermanrudstuen

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0035 Oksbakken

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
7

0036 Sagstuen

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
3

0037 Nereng

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1

0038 Skaugerud

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0039 Linstad

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0040 Aspelid

Matr.nr/Gnr:
under 109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0041 Jørgenseth

Matr.nr/Gnr:
110
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0042 Jørgensethstuen

Matr.nr/Gnr:
under 110
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0043 Bjørnstad øvre

Matr.nr/Gnr:
111
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0044 Bjørnstadødegaard

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0045 Bjørnstad store

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0046 Bjørnstadstuen nedre

Matr.nr/Gnr:
under 113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0047 Bjørnstadstuen øvre

Matr.nr/Gnr:
under 113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2

0048 Kværnstuen

Matr.nr/Gnr:
under 113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0049 Lundberg

Matr.nr/Gnr:
under 113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3

0050 Hagelund

Matr.nr/Gnr:
under 113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0528 Østre Toten herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Østre Toten
Geografisk område:
Østre Toten komm.
Toten fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900
Ansvarlig aktør

Rapporter