Permanent ID: tf01037090000009
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Vardal
Tellingkretsnr:
009
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Vaarnæs

Matr.nr/Gnr:
56
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0002 Vaarnæsstuen nedre (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 56
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0003 Vaarnæsstuen øvre (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 56
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0004 Aannerudsveen

Matr.nr/Gnr:
54
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0005 Annerudstuen, nedre

Matr.nr/Gnr:
54
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0006 Solberg

Matr.nr/Gnr:
54
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0007 Helgerud

Matr.nr/Gnr:
55
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0008 Øvereng

Matr.nr/Gnr:
under 55
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0009 Nereng

Matr.nr/Gnr:
55
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0010 Stenvold

Matr.nr/Gnr:
under 55
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0011 Hagelund, søndre

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Røise

Matr.nr/Gnr:
58
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0013 Fruset søndre

Matr.nr/Gnr:
58
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0014 Frusetengen

Matr.nr/Gnr:
58
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0015 Fruset, nordre

Matr.nr/Gnr:
58
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0016 Vold

Matr.nr/Gnr:
58
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0017 Rambek søndre

Matr.nr/Gnr:
59
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0018 Kirkebyengen

Matr.nr/Gnr:
under 62
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0019 Sandvik

Matr.nr/Gnr:
59
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0020 Viken

Matr.nr/Gnr:
60
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-0-6
Hjemmehørende personer:
5-0-5

0021 Viklund, øvre

Matr.nr/Gnr:
60, 63
Løpenr/Bnr:
3, 4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-7-7
Hjemmehørende personer:
14-7-7

0022 Vikhagen

Matr.nr/Gnr:
under 60
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0023 Vikhagen øvre

Matr.nr/Gnr:
under 60
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0024 Vikengen

Matr.nr/Gnr:
60
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0025 Viklund nedre

Matr.nr/Gnr:
under 60
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0026 Fredevik

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0027 Gjøvikengen, søndre

Matr.nr/Gnr:
under 63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-11-7
Hjemmehørende personer:
18-11-7

0028 Gjøvikengen, øvre

Matr.nr/Gnr:
under 63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0029 Strand

Matr.nr/Gnr:
under 63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0030 Rambæk

Matr.nr/Gnr:
59
Løpenr/Bnr:
2, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0031 Skovly

Matr.nr/Gnr:
60
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-5-7
Hjemmehørende personer:
13-6-7

0032 Kirkeby, nedre

Matr.nr/Gnr:
62
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0033 Kirkeby, øvre

Matr.nr/Gnr:
62
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-9-9
Hjemmehørende personer:
18-9-9

0034 Lysgaard

Matr.nr/Gnr:
under 62
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0035 Kirkeby øvre

Matr.nr/Gnr:
under 62
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0036 Haugli

Matr.nr/Gnr:
under 62
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0037 Gjøvik, øvre

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-7-5
Hjemmehørende personer:
13-8-5

0038 Gjøvikstangen

Matr.nr/Gnr:
under 61
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-7-5
Hjemmehørende personer:
12-7-5

0039 Gamletangen

Matr.nr/Gnr:
under 61
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0040 Solerud

Matr.nr/Gnr:
under 61
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0041 Kronberg

Matr.nr/Gnr:
under 61
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0042 Kallerudbakken

Matr.nr/Gnr:
under 66
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0043 Gjøviktangen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-6-1
Hjemmehørende personer:
7-6-1

0044 Gjøvikstuen

Matr.nr/Gnr:
under 63
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0045 Solvang

Matr.nr/Gnr:
63
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0046 Brahus

Matr.nr/Gnr:
under 62
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0047 Bratland

Matr.nr/Gnr:
62
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0048 Kopperud nordre

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0049 Engehaugen

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0050 Topp

Matr.nr/Gnr:
64
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0527 Vardal herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vardal
Geografisk område:
Vardal komm.
Toten fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900
Ansvarlig aktør

Rapporter