Permanent ID: tf01037028000014
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Aker
Tellingkretsnr:
004
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001a Det norske diakonhjem (Stenerud)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
60
Hjemmehørende personer:
33

0001b Det norske diakonhjem

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Hans

0001c Det norske diakonhjem

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Ditlef

0001d Det norske diakonhjem (Stenerud)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Olaves

0002 Grindstuen tilhører Stenerud

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0003a Winderen

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
38
Hjemmehørende personer:
40

0003b Winderen

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Absalon

0003c Winderen

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Andreas

0004 Børnstuen af Vinderen

Matr.nr/Gnr:
af 39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0005 Vindern (villa)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0006 Winderen 22 (villa)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
22
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
3

0007 Vinderen (villa)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11

0008 Mariero (af Winderen)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
34
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0009 No 21 til Hans Mathisens gade paa Vinderen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
37
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6 Sty.
Hjemmehørende personer:
6 Sty.

0010 Parcel af Winderen

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
29
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13

0011 Grønli

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
33
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
11

0012 Wiingaard Parcel af Winderen, vestre Aker

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
30
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0013 Borgen store

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14

0014 Borgen lille

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0015 Lille Borgen

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
19

0016 Tueengen

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
15

0017 Gadestuen af Borgen lille

Matr.nr/Gnr:
af 40
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7

0018 Havnen

Matr.nr/Gnr:
43
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
8

0019a Riisværket

Matr.nr/Gnr:
42
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
21

0019b Risværket

Matr.nr/Gnr:
42
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Petter Kristian

0020 Solli

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
14

0021 Nedre Haugerud af Frøen lille

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5

0022 Nedre Haugerud af Frøen lille

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4

0023a Blinderen, øvre

Matr.nr/Gnr:
44
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
22

0023b Sveitserboligen til øvre Blinderen

Matr.nr/Gnr:
under 44
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Karl

0024 Eika

Matr.nr/Gnr:
44
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0025 Myra

Matr.nr/Gnr:
under 44
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0026 Nedre Blindern

Matr.nr/Gnr:
46
Løpenr/Bnr:
1, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
16

0027a Solheim

Matr.nr/Gnr:
46
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
40
Hjemmehørende personer:
39

0027b Solheim

Matr.nr/Gnr:
46
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Alf

0028 Fridheim

Matr.nr/Gnr:
46
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6

0029a Høienhal

Matr.nr/Gnr:
under 46
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
19

0029b Høienhal

Matr.nr/Gnr:
under 46
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1

0030 Marienlyst

Matr.nr/Gnr:
46
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13

0031 Solheim

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16

0032a Kampen

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
54
Hjemmehørende personer:
54

0032b Kampen

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
Christian

0032c Kampen %Feltheim%

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
Harald

0033 Lille Frøen

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11

0034 Tørtberg under Frøen lille

Matr.nr/Gnr:
under 38
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9

0035 Kra. Elektriske sporveis endestation

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8

0036 Frøen lille (Iverstuen)

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13

0037 Lovisenlund

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11

0038 Lovisenlund

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
15, 16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
8

0039 Lovisenlund

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0218 Aker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker
Geografisk område:
Aker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1900
Sluttår:
1900
Ansvarlig aktør

Rapporter