Tellingskretsoversikt

Tellingskrets: 010 Ridderseth - Spjutvik - Blokken - Rausand

Permanent ID: tf01036942003940
Herred / By:
Sortland
Prestegjeld:
Sortland
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
010
Tellingkretsnavn:
Ridderseth - Spjutvik - Blokken - Rausand
Merknader:
-

0001 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0002 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0003 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0004 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0005 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0006 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0007 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0008 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0009 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0010 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0011 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0012 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0013 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0014 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0015 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-8-5
Hjemmehørende personer:
12-7-5

0016 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0017 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0018 !!

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0019 Blokken, skjøite "Havsulen"

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-3-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0020 Blokken, lægter "Baroyia"

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0021 Blokken, Motorslup "Egil Uldserk"

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-3-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0022 Blokken, skjøite "Krydseren"

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0023 Blokken, mortorbaat "Tulla"

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-4-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0024 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0025 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0026 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0027 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0028 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
13-9-4

0029 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0030 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0031 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0032 Rausand

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0033 Blokken

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0034 Blokken, Djupfjord

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0035 Blokken, Djupfjord

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0036 Blokken Djupfjord

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0037 Blokken Djupfjord

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0038 Blokken Djupfjord

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0039 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0040 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
16-10-6

0041 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0042 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0043 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0044 Brokløs

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0045 Olderskog

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0046 Olderskog

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0047 Olderskog

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0048 Olderskog

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0049 Olderskog

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0050 Ridderseth, Ytrejorden (Olderskog)

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1870 Sortland herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Sortland
Geografisk område:
Sortland komm.
Lofoten og Vesterålen fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter