Permanent ID: tf01036905000001
Herred / By:
Stamnes
Prestegjeld:
Alstahaug
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
001
Tellingkretsnavn:
Øveralsten
Merknader:
-

0001 Botn (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0002 Botn (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0003 Aasengteigen, Botn (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0004 Botn (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0005 Botn (plads)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0006 Botn (Trøen)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0007 Botn (Trøen) (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0008 Botn (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0009 Breimo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0010 Breimo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0011 Breimo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0012 Sørra (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0013 Sørra (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0014 Sørra (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0015 Sørra (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0016 Sørra (plads)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0017 Solbakken (Sørra) (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0018 Nyrud

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0019 Dalmo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0020 Sørra (Strandaasen) (plads)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0021 Strandaasen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0022 Djuvik (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0023 Strandaasen (Sørra)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0024 Strandaasen (Sørra) (plads)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
0-0-0
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0025 Kleiven (gaard)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0026 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0027 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0028 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0029 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0030 Kleiven (gaard)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0031 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0032 Kleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0033 Husmo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0034 Husmo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0035 Husmo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0036 Husmo (plads)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0037 Husmo (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0038 Novik (plads)

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0039 Novik (plads)

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0040 Novik (gaard)

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0041 Novik (plads)

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0042 Novik (gaard)

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0043 Novik

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0044 Lillegaard (plads)

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0045 Lillegaarden (plads)

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0046 Lillegaarden (gaard)

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0047 Vikvold (Uren) (gaard)

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0048 Uren

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0049 Urvik (plads)

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0050 Urvik (Uren)

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1821 Stamnes herred

Gå til kilde

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Leirfjord, Stamnes
Geografisk område:
Stamnes komm.
Søndre Helgeland fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter