Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Permanent ID: tf01036870002321
Sogn:
-
Prestegjeld:
Beitstaden
Herred / By:
Beitstaden
Tellingkretsnr:
008
Tellingkretsnavn:
Solberg
Merknader:
-

0001 Prisring (gaard)

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0002 Tessem østre

Matr.nr/Gnr:
82
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0003 Tessem nordre

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0004 Tessem vestre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0005 Tessem vestre

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0006 Tessemplads

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0007 Korsenget (gaard)

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0008 Elverum (gaard)

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0009 Fossheim (gaard)

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0010 Kvarving øvre

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0011 Kvarving nedre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0012 Rønningen

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0013 Revhaugen (plads)

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0014 Østvik

Matr.nr/Gnr:
86
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0015 Vikan

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0016 Fattighjem

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0017 Vikan

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0018 Vikan

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0019 Norvik

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0020 Nordheim

Matr.nr/Gnr:
87
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0021 Vestvik (gaard)

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0022 Myrvold (gaard)

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0023 Myr

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0024 Gangstad

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0025 Solbakken (gaard)

Matr.nr/Gnr:
88
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0026 Benan øvre

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
21-14-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0027 Auntrøen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0028 Aagaard

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0029 Agle (gaard)

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0030 Benmoen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
89
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0031 Benan nedre

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0032 Benumplads (plads)

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0033 Aune (gaard)

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0034 Sørberg (gaard)

Matr.nr/Gnr:
90
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0035 Kvamseng (gaard)

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0036 Kvamsengplads (plads)

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

0037 Østberg

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0038 Solberg

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0039 Solberg skole

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0040 Saalaateren (plads)

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0041 Bu (plads)

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
4

0042 Bu

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0043 Solberg meieri

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0044 Yttervik nedre

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0045 Yttervik øvre

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0046 Vikhammer

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0047 Fredheim

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0048 Landstad

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0049 Fridtun

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0050 Hafstad

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1727 Beitstad herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Beitstad, Malm
Geografisk område:
Beitstad komm.
Inderøy fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter