Permanent ID: tf01036724001717
Herred / By:
Hafslo
Prestegjeld:
Hafslo
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
006
Tellingkretsnavn:
Solvorn
Merknader:
-

0001 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0002 Steine

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0003 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0004 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0005 Sølfesthaugen

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0006 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0007 Fagerheim

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
38
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0008 Valaker

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0009 Lemvigshjem

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0010 Solvornstranden

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-6-6
Hjemmehørende personer:
12-6-6

0011 Kjæmpetuften

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
11-8-3

0012 Valaker store

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0013 Valaker store

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0014 Thune

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0015 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0016 Solvorstranden

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0017 Mandsverk

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0018 Myhre

Matr.nr/Gnr:
67
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0019 Valaker Store

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0020 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0021 Valaker

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0022 Øvretun

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0023 Valaker, store

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0024 Valaker, lille

Matr.nr/Gnr:
85
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0025 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0026 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0027 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0028 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0029 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0030 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0031 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0032 Tuften

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
26
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0033 Nyheim

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
37
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0034 Solvornstranden

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0035 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0036 Løteigen (Brekken)

Matr.nr/Gnr:
78
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0037 Solbakken

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
40
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0038 Hogesteinen

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0039 Kristianeslyst %Skrivergaarden%

Matr.nr/Gnr:
82
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-5-8
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0040 Skredderhjemmet

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0041 Bjørgheim

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0042 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0043 Bremerthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0044 Sjøthun

Matr.nr/Gnr:
80
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0045 Berget øvre

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0046 Elvetun

Matr.nr/Gnr:
79
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0047 Smedhaugen

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0048 Løteigen (Bakken)

Matr.nr/Gnr:
78
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0049 Brekken

Matr.nr/Gnr:
78
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0050 Hagen

Matr.nr/Gnr:
84
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1425 Hafslo herred

Gå til kilde

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Hafslo
Geografisk område:
Hafslo komm.
Sogn fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter