Permanent ID: tf01036708050095
Herred / By:
Bergen
Prestegjeld:
-
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
067
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Olav Kyrresgate 3

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
væsentlig forretningslokale

0002 Olav Kyrresgate 4

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Forretningslokale

0003 Olav Kyrresgate 5

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Forretningslokale

0004 Olav Kyrresgate 6

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Forretningslokale

0005 Olav Kyrresgate 7

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus

0006 Olav Kyrresgate 8

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
forretningslokale

0007 Olav Kyrresgate 9

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
forretningslokale

0008 Olav Kyrresgate 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
vaaningshus

0009 Olav Kyrresgate 11

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
vaaningshus og forretningslokale

0010 Olav Kyrresgate 12

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
forretningslokale

0011 Olav Kyrresgate 14

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Combineret forretnings- og beboelseshus

0012 Olav Kyrresgate 15

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaaningshus

0013 Olav Kyrresgate 16

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus og forretningslokale

0014 Olav Kyrresgate 17

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale

0015 Olav Kyrresgate 18

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
forretningslokale

0016 Olav Kyrresgate 19

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
12
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
forretningslokale

0017 Olav Kyrresgate 21

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Cafe (Hotel)

0018 Olav Kyrresgate 25, 27

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Hotelbygning

0019 Olav Kyrresgate 29

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
vaaningshus

0020 Valckendorffsgate 2

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
forretningslokale

0021 Valckendorffsgate 3

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
vaaningshus

0022 Valckendorffsgate 4

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
Forretningslokale

0023 Valckendorffsgate 5

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Væsentlig Forretningslokale

0024 Valckendorffsgate 6

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
Væsentlig Forretningslokale

0025 Valckendorffsgate 7

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
væsentlig Forretningslokale

0026 Valckendorffsgate 8

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale

0027 Valckendorffsgate 9

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
væsentlig Forretningslokale

0028 Valckendorffsgate 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale "Bergens Aftensblads" trykkeri og øvr. lokaler

0029 Valckendorffsgate 11

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
væsentlig Forretningslokale

0030 Valckendorffsgate 12

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
væsentlig Forretningslokale

0031 Valckendorffsgate 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
forretningslokale

0032 Valckendorffsgate 14

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
25
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Hotelbygning

0033 Valckendorffsgate 15

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale

0034 Smaastrandgate 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
udelukkende forretningslokale

0035 Smaastrandgaten 3

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaanings & forretningshus

0036 Smaastrandgaten 5

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Forretningslokale

0037 Smaastrandgaten 7

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus og væsentl. forretningslokale, Begge Dele

0038 Smaastrandgaten 9

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
vaaningshus og forretningslokale

0039 Smaastrandgaten 11

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
forretningslokale

0040 Smaastrandgaten 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
forretningslokale

0041 Christiesgate 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
vaaningshus og forretningslokale

0042 Christiesgate 2

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
vaaningshus og forretningslokale

0043 Christiesgate 3

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus

0044 Christiesgate 4

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus

0045 Christiesgate 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
23
Hustype:
Hotel

0046 Raadstupladsen 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Raadhus og Politistation

0047 Raadstupladsen 8

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
72
Hjemmehørende personer:
27
Hustype:
Politikammeret

0048 Raadstuepladsen 9

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
14
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Brandstation

0049 Raadstuepladsen 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
vaaningshus

0050 Raadstusmuget 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
vaaningshus indredet til fiskemadsforretning

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter