Permanent ID: tf01036488003887
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Tønsberg
Tellingkretsnr:
005
Tellingkretsnavn:
-
Merknader:
-

0001 Øvre Langgate 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0002 Øvre Langgate 2

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Vaaningshus

0003 Øvre Langgate 3

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
Vaaningshus

0004 Øvre Langgate 4

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
8
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
28
Hustype:
Vaaningshus

0005 Øvre Langgate 5

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
Vaaningshus

0006 Øvre Langgate 6

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0007 Øvre Langgate 7

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0008 Øvre Langgate 8

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0009 Øvre Langgate 9

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
53
Hjemmehørende personer:
52
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0010 Øvre Langgate 10

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0011 Øvre Langgate 11

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Bedehus

0012 Øvre Langgate 12

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0013 Øvre Langgate 13

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0014 Øvre Langgate 14

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
Vaaningshus

0015 Øvre Langgate 15

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
Alm. Vaaningshus

0016 Øvre Langgate 16

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Vaaningshus

0017 Øvre Langgate 17

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
Vaaningshus

0018 Øvre Langgate 18

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0019 Øvre Langgate 19

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
Vaaningshus

0020 Øvre Langgate 20

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig 2 etage Hus

0021 Øvre Langgate 21

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Alm. Vaaningshus

0022 Øvre Langgate 22

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
Forretningslokale

0023 Øvre Langgate 23

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0024 Øvre Langgate 24

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
2 Waaningshuse

0025 Øvre Langgate 25

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
22
Hustype:
Vaaningshus

0026 Øvre Langgate 26

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0027 Øvre Langgate 27

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
8
Tilstedeværende personer:
32
Hjemmehørende personer:
30
Hustype:
Vaaningshus

0028 Øvre Langgate 28

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0029 Øvre Langgate 29

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus og Fabrik i Bagbygning

0030 Øvre Langgate 30

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0031 Øvre Langgate 31

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaaningshus

0032 Øvre Langgate 32

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Vaaningshus

0033 Øvre Langgate 33

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
19
Hjemmehørende personer:
22
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0034 Øvre Langgate 34

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
44
Hjemmehørende personer:
46
Hustype:
Vaaningshus

0035 Øvre Langgate 35

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
24
Hustype:
Vaaningshus

0036 Øvre Langgate 36

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
13
Hustype:
Vaaningshus

0037 Øvre Langgate 37

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus

0038 Øvre Langgate 38

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
28
Hustype:
Vaaningshus

0039 Øvre Langgate 39

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
16
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0040 Øvre Langgate 40

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
Kom. Bygning i Forb. med No. 42 Brandstationen

0041 Øvre Langgate 41

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
21
Hjemmehørende personer:
23
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0042 Øvre Langgate 42

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Brandstation

0043 Øvre Langgate 43

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Vaaningshus

0044 Øvre Langgate 44

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Almindelig vaaningshus med forretningslokaler

0045 Øvre Langgate 45

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
13
Hjemmehørende personer:
14
Hustype:
Vaaningshus

0046 Øvre Langgate 47

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
Vaaingshus

0047 Øvre Langgate 48

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
Vaaningshus, forretningslokale

0048 Øvre Langgate 49

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Kontorer og trykkeri i 1ste, beboelse i 2den

0049 Øvre Langgate 50

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Almindelig vaaningshus

0050 Øvre Langgate 51

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
12
Hustype:
Almindelig vaaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0705 Tønsberg kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Tønsberg
Geografisk område:
Tønsberg komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter