Herred / By:
Faaberg
Prestegjeld:
Faaberg
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
003
Tellingkretsnavn:
Søndre Saxumsdalen
Merknader:
-

0001 Aasen

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
1, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0002 Sveinsstuen

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0003 Lien søndre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-4-8
Hjemmehørende personer:
12-4-8

0004 Lien søndre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0005 Lien nordre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-7-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0006 Dalbyringen

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0007 Monsstuen

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
11, 12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0008 Dalby søndre og midtre

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
1, 4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-9-3
Hjemmehørende personer:
12-9-3

0009 Dalby nordre

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0010 Dalbyengen nedre

Matr.nr/Gnr:
under 101
Løpenr/Bnr:
1, 4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0011 Dalbyengen søndre

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0012 Dalbyengen øvre

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0013 enslig stue

Matr.nr/Gnr:
under 101
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0014 Bekkemellem

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
4, 7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0015 Solvang

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

0016 Storsveen

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
25
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0017 Nordengen

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
6, 20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0018 Nygaard nedre

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0019 Nygaardsengen

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0020 Myrengen

Matr.nr/Gnr:
under 102
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0021 Myren nedre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0022 Myren øvre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0023 Vasrud

Matr.nr/Gnr:
under 111
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0024 Ulland nedre

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0025 Enger

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
3, 18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0026 Klemetrud

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0027 Ladrud søndre

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
2, 12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0028 Ladrud nordre

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0029 Ulland øvre

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0030 Rusthagen

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0031 Rusten nordre

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0032 Rusten

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0033 Sæter nordre

Matr.nr/Gnr:
110
Løpenr/Bnr:
1, 8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0034 Sæter søndre

Matr.nr/Gnr:
110
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0035 Saksum

Matr.nr/Gnr:
111
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0036 Nygaard øvre

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
1, 14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0037 Bergli

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0038 Nygaard øvre

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0039 Nygaardskallykken

Matr.nr/Gnr:
112
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0040 Sætersveen søndre

Matr.nr/Gnr:
110
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0041 Granberg

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
28
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0042 Hovland nordre

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
2, 16, 17, 18, 22, 23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0043 Hovland søndre

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0044 Hovlandsjordet

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0045 Jenssveen nordre

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
12, 18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0046 Jenssveen søndre

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0047 Øversveen

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0048 Nerjordet

Matr.nr/Gnr:
113
Løpenr/Bnr:
27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0049 Lybæk

Matr.nr/Gnr:
114
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0050 Kvalsengen

Matr.nr/Gnr:
114
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0524 Fåberg herred

Gå til kilde

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Fåberg
Geografisk område:
Fåberg komm.
Sør-Gudbrandsdal fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringssted

Rapporter