Herred / By:
Vestre Gausdal
Prestegjeld:
Vestre Gausdal
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
Nykirken
Merknader:
-

0001 Kalstad Søndre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15-7-8
Hjemmehørende personer:
15-7-8

0002 Skjelstad

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-0-4
Hjemmehørende personer:
4-0-4

0003 Kalstadnordlien (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0004 Kalstadstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-3-7
Hjemmehørende personer:
10-3-7

0005 Nerlien (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0006 Kalstadvaarsæter (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0007 Kalstadmetlien (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0008 Kalstadmetlien

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0009 Metlistuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0010 Kalstad Nord (gaard)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-6-8
Hjemmehørende personer:
14-6-8

0011 Kalstadstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Kalstadstuen Ned.(plads)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0013 Kalstadstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0014 Kalstadkleiven (plads)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0015 Gudkjærsrud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-7-3
Hjemmehørende personer:
10-7-3

0016 Sandvold (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0017 Kjerkrud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0018 Møllestuen v Kalstad (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0019 Kalstad Mølle

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0020 Kalstadrud (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0021 Lillekalstadrud (plads)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-8-2
Hjemmehørende personer:
10-8-2

0022 Paulsrud (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0023 Forsethaugen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0024 Kjernlien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0025 Granlien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0026 Martinbakken (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0027 Storlien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0028 Svendsrudlien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
17-11-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0029 Ringen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0030 Forsetsæteren (gaard)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0031 Forseth Nedre (gaard)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
14-7-7
Hjemmehørende personer:
13-6-7

0032 Forsetvolden (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0033 Forsetvolden (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0034 Hullet (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0035 Forsetlien (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0036 Sagbakken Ned. (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0037 Sagbakken (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0038 Engen

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0039 Aaspevang

Matr.nr/Gnr:
under 32
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0040 Lilleforseth (gaard)

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0041 Maaler (gaard) %Solvang%

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0042 Nordre Forseth (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0043 Brubakken (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0044 Rundsveen (plads)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0045 Rundsveen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0046 Veisten (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0047 Solhaug

Matr.nr/Gnr:
under 33
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0048 Kjernlien (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0049 Upheim (gaard)

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0050 Lund

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-4-5

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0523 Vestre Gausdal herred

Gå til kilde

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vestre Gausdal
Geografisk område:
Vestre Gausdal komm.
Sør-Gudbrandsdal fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringssted

Rapporter