Herred / By:
Skjaak
Prestegjeld:
Skjaak
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
004
Tellingkretsnavn:
Holemark
Merknader:
-

0001 Systunkveen (plads)

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0002 Teigmorken

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0003 Strand

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0004 Larskveen

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0005 Strikvilten

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0006 Kveen

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0007 Skriden

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0008 Horten

Matr.nr/Gnr:
28
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0009 Nord og Lund nordre

Matr.nr/Gnr:
27, 28
Løpenr/Bnr:
2, 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0010 Tøfte

Matr.nr/Gnr:
26, 27
Løpenr/Bnr:
5, 1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0011 Tøfte søndre

Matr.nr/Gnr:
26
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0012 Halvorsgjærdet

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0013 Kolvangen

Matr.nr/Gnr:
26
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-1-6
Hjemmehørende personer:
7-1-6

0014 Ragstad (plads)

Matr.nr/Gnr:
27
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0015 Persmoen, Larsmoen

Matr.nr/Gnr:
27, 28
Løpenr/Bnr:
6, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0016 Lundemo

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-6-1
Hjemmehørende personer:
7-6-1

0017 Lund nedre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0018 Pladsstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0019 Eide

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0020 Ramstad nedre

Matr.nr/Gnr:
61
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0021 Tøfteeie (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 27
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0022 Sisselstuen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0023 Kværnstuen

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-4-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0024 Berger

Matr.nr/Gnr:
29
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0025 Forberget Mogaarden

Matr.nr/Gnr:
31
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0026 Forberget nordre

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0027 Forberget nordistuen

Matr.nr/Gnr:
32
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0028 Forberget søndre

Matr.nr/Gnr:
33
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0029 Hole nordre

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0030 Hole søndre

Matr.nr/Gnr:
34
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0031 Holemark nordre

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0032 Holemark søndre

Matr.nr/Gnr:
35
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0033 Holemark lærerbolig

Matr.nr/Gnr:
under 35
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0034 Huse

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0035 Køiet (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 36
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0036 Skjelkvale

Matr.nr/Gnr:
36
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0037 Nyheim (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 36
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0038 Garverstuen

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0039 Andeled

Matr.nr/Gnr:
37
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0040 Tofte

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
1, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0041 Tofte

Matr.nr/Gnr:
38
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0042 Løkken

Matr.nr/Gnr:
39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0043 Løkketræet (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 39
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0044 Kvalheim nordre

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0045 Kvalheimsberget (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0046 Kvalheimseie

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

0047 Kvalheim søndre

Matr.nr/Gnr:
40
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0048 Kværnroen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0049 Aurmoen

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0050 Aurmoen

Matr.nr/Gnr:
under 40
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-1-4
Hjemmehørende personer:
5-1-4

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0513 Skjåk herred

Gå til kilde

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Skjåk
Geografisk område:
Skjåk komm.
Nord-Gudbrandsdal fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringssted

Rapporter