Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036403000001
Sogn:
-
Prestegjeld:
Søndre Odalen
Herred / By:
Søndre Odalen
Tellingkretsnr:
001
Tellingkretsnavn:
Knutsrud og Snapholt
Merknader:
-

0001 Kvisler

Matr.nr/Gnr:
1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0002 Kvislerdammen

Matr.nr/Gnr:
1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0003 Aas (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0004 Bjørndalen

Matr.nr/Gnr:
under 1
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0005 Kvislerbråten (gaard)

Matr.nr/Gnr:
1
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0006 Kvislerbråteskog (gaard)

Matr.nr/Gnr:
1
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0007 Kjølseth (gaard)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0008 Bækkerud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0009 Aas (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-0-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0010 Aaserud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0011 Aasengen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 2
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Tangen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0013 Aas (gaard)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0014 Delerud (plads)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0015 Kjølseth skog

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0016 Kjølseth skog

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0017 Fulu store (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0018 Fulubråten

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-1-0
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0019 Fulubråten (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0020 Knutsrud (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0021 Knutsrud skole

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0022 Knutsrud

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0023 Knutsrud (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
1-1-0

0024 Knutsrud

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0025 Ekren

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0026 Fulurønningen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0027 Fululøkken (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0028 Fulu store (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0029 Løkker

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

0030 Håkenstuen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0031 Håkenstubakken

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0032 Legårdsløkken

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0033 Kodalen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 3
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0034 Kongsrud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 3
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0035 Sandbakken (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0036 Fulubygningen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
17
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0037 Fulubråten (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0038 Fulumoen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0039 Fulusagen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0040 Møllerløkken (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 4
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0041 Venli (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 4
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0042 Lunden (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 4
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0043 Fulusagen

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0044 Fulu lille (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0045 Fuluhaugen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 4
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0046 Fulu lille (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0047 Fulu lille

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0048 Fuluhaugen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0049 Kalveløkken

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-

0050 Busterud (gaard)

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0419 Sør-Odal herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Sør-Odal
Geografisk område:
Sør-Odal komm.
Vinger og Odal fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter