Permanent ID: tf01036395002824
Sogn:
-
Prestegjeld:
Nes
Herred / By:
Nes
Tellingkretsnr:
005
Tellingkretsnavn:
Fredheim
Merknader:
-

0001 Fredheim skole

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0002 Orderholt

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0003 Bækkevold

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0004 Ballishoel, ø

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0005 Engen

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0006 Stenberg

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
8-5-3

0007 Øvre Viken

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0008 Nedre Viken

Matr.nr/Gnr:
77
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0009 Ballishoel, v

Matr.nr/Gnr:
78
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
12-4-8

0010 Nes meieri

Matr.nr/Gnr:
79
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0011 Fjordheim

Matr.nr/Gnr:
78
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0012 Hagelund

Matr.nr/Gnr:
118
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0013 Petru

Matr.nr/Gnr:
118
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0014 Sterud ø

Matr.nr/Gnr:
118
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-9-9
Hjemmehørende personer:
15-6-9

0015 Aske, østre

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0016 Askheim

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0017 Bækkelund

Matr.nr/Gnr:
83
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0018 Aske, nordre

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0019 Flaagen

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0020 Sørby

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0021 Melby

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0022 Midtskog

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0023 Eriksrud

Matr.nr/Gnr:
117
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-5-1
Hjemmehørende personer:
6-5-1

0024 Pladsen

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0025 Barlien

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0026 Skrædderbakken

Matr.nr/Gnr:
117
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0027 Askesveen

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0028 Kalløkken

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-7-6
Hjemmehørende personer:
13-7-6

0029 Lundberg

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0030 Skauerbakken

Matr.nr/Gnr:
120
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0031 Bøvolden

Matr.nr/Gnr:
122
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0032 Rognhaugen

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0033 Ordersveen

Matr.nr/Gnr:
117
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-0-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0034 Enebak

Matr.nr/Gnr:
123
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0035 Langsveen

Matr.nr/Gnr:
120
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0036 Hagestuen

Matr.nr/Gnr:
123
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0037 Kilden

Matr.nr/Gnr:
124
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0038 Rosenlund

Matr.nr/Gnr:
124
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0039 Kise, østre

Matr.nr/Gnr:
123
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0040 Kise, mellem

Matr.nr/Gnr:
124
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
12-7-5

0041 Linnerud

Matr.nr/Gnr:
121
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0042 Gjestvang, øvre

Matr.nr/Gnr:
120
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16-9-7
Hjemmehørende personer:
16-9-7

0043 Solvang

Matr.nr/Gnr:
120
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0044 Lundstein

Matr.nr/Gnr:
79
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-4-8
Hjemmehørende personer:
13-5-8

0045 Lundby

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0046 Holter nedre

Matr.nr/Gnr:
118
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0047 Holter, øvre

Matr.nr/Gnr:
118
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0048 Askehagen

Matr.nr/Gnr:
116
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0049 Sollien

Matr.nr/Gnr:
115
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0050 Kiseodden

Matr.nr/Gnr:
126
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0411 Nes herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Nes
Geografisk område:
Nes komm.
Hedemarken fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter