Permanent ID: tf01036386003266
Herred / By:
Ullensaker
Prestegjeld:
Ullensaker
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
005
Tellingkretsnavn:
Nordkisa
Merknader:
-

0001 Stensby - Braaten

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
7, 24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0002 Stensby øvre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
1, 3, 4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0003 Vestengen

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3, 4, 5, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0004 Nordby

Matr.nr/Gnr:
96
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0005 Nordby

Matr.nr/Gnr:
96
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0006 "Nordpolen"

Matr.nr/Gnr:
95, 94, 99, 97
Løpenr/Bnr:
3, 10, 8, 21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0007 Stensby nedre

Matr.nr/Gnr:
95
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
9-7-2

0008 Rotnebo

Matr.nr/Gnr:
101, 99
Løpenr/Bnr:
1, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0009 Rotnebo

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0010 Stensby gl. skole

Matr.nr/Gnr:
95
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0011 Hjødal søndre

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-5-5
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0012 Vestvold (plads)

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0013 Hjødal søndre

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0014 Hjødal søndre

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-1-6
Hjemmehørende personer:
7-1-6

0015 Bjærkely

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0016 "Oppistuen" Hjødal

Matr.nr/Gnr:
91, 91, 92, 92
Løpenr/Bnr:
11, 12, 5, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0017 Østmo under Hjødal nordre (plads)

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0018 "Hagen" (plads)

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0019 Hjødal nordre

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0020 Hjødal nordre

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
2, 4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0021 Nybraaten

Matr.nr/Gnr:
92
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0022 Stendalen

Matr.nr/Gnr:
91
Løpenr/Bnr:
3, 8, 13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0023 Grøndalen vestre

Matr.nr/Gnr:
94, 94, 96
Løpenr/Bnr:
1, 3, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

0024 Grøndalen vestre

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0025 Grøndalen nedre (søndre)

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-5-7
Hjemmehørende personer:
12-5-7

0026 Grøndalen østre

Matr.nr/Gnr:
93
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0027 Grøndalen østre

Matr.nr/Gnr:
93
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0028 Grøndalshaugen

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
4, 5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0029 Grøndalshagen søndre

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0030 Grøndalshagen nordre

Matr.nr/Gnr:
94
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-6-1
Hjemmehørende personer:
5-4-1

0031 Stokstad øvre

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-10-3
Hjemmehørende personer:
13-10-3

0032 Stokstad øvre

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0033 Sogndalen

Matr.nr/Gnr:
under 108
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0034 Stokstadmoen (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 106
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0035 Stubberud

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0036 Sannerud

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0037 Stubberud (plads)

Matr.nr/Gnr:
under 106
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0038 Austad (Svarverud)

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0039 Austad Braaten

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0040 Dreierud

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
3, 22, 23, 24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0041 Nyjordet (Austad)

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
18
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0042 Austad søndre

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0043 Austad søndre

Matr.nr/Gnr:
under 105
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

0044 Austad søndre

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
4, 5, 6, 7, 8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0045 Austad nordre med Jaren (gaard)

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
10, 13, 14, 15, 20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0046 Skryta

Matr.nr/Gnr:
104, 91
Løpenr/Bnr:
1, 10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-3-6
Hjemmehørende personer:
9-3-6

0047 Skryta

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0048 Nordheim

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
3, 8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0049 Austadhagen

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0050 Skrythagen

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
4, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
8-6-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0235 Ullensaker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ullensaker
Geografisk område:
Ullensaker komm.
Øvre Romerike fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter