Permanent ID: tf01036374001351
Sogn:
-
Prestegjeld:
Asker
Herred / By:
Asker
Tellingkretsnr:
002
Tellingkretsnavn:
Drengsrud
Merknader:
-

0001 Skandsen

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0002 Ekelund Asker østre

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0003 Skandseløkken

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0004 Asker østre (Bakken)

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0005 Granlund

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0006 Hasselbakken

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
10, 26
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0007 Almero

Matr.nr/Gnr:
2, 3
Løpenr/Bnr:
11, 15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0008 Solbakke

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0009 Skjønhaug

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
22-9-13
Hjemmehørende personer:
22-9-13

0010 Vestli

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
15, 23
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0011 Tanberg

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
20
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0012 Solbakken

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
21
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0013 Asker vensk. forening

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
22
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0014 Sommerro

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
24
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0015 Askerbraaten

Matr.nr/Gnr:
2
Løpenr/Bnr:
27
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0016 Skandsen (gaard)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

0017 Granly

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
4, 12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-1-6
Hjemmehørende personer:
7-1-6

0018 Braaten (Dehli)

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0019 Lillehagen

Matr.nr/Gnr:
under 3
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-3-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0020 Petersborg

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-5-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0021 Brovold

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
16
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0022 Dæhli

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0023 Dæhli

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
0-0-0

0024 Borgen nordre

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0025 Hageløkken

Matr.nr/Gnr:
5, 5, 50
Løpenr/Bnr:
3, 11, 6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0026 Oreholt

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
4, 5, 7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0027 Borgenhaugen Oreholtet

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0028 Fredbo

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-9-2
Hjemmehørende personer:
11-9-2

0029 Borgely

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0030 Borgenhaugen

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0031 Fosli

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15-9-6
Hjemmehørende personer:
15-9-6

0032 Bjørneborgen

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0033 Lilleborgen

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
15
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
3-0-3

0034 Borgen

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0035 Kullebund

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
2, 4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0036 Kullebund

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0037 Borgen søndre

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-4-2
Hjemmehørende personer:
6-4-2

0038 Linnerud

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0039 Borgen søndre

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0040 Drengsrud

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
20-6-14
Hjemmehørende personer:
21-7-14

0041 Drengsrudbraaten

Matr.nr/Gnr:
under 7
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0042 Drengsrud

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0043 Hagelund

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0044 Nordal

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0045 Aannerud

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0046 Aannerud vestre

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0047 Nygaard

Matr.nr/Gnr:
under 8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
1-0-1

0048 Fjeldhus

Matr.nr/Gnr:
under 8
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0049 Aannerud vestre

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0050 Aannerud

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0220 Asker herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Asker
Geografisk område:
Asker komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter