Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: tf01036369002490
Sogn:
-
Prestegjeld:
Aas
Herred / By:
Aas
Tellingkretsnr:
004
Tellingkretsnavn:
Nordby
Merknader:
-

0001 Grøstad

Matr.nr/Gnr:
96
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0002 Sneis søndre

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0003 Sneis vestre

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0004 Nordengen

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0005 Bjørkeskog

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
5, 7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
12-6-6

0006 Sneis østre

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0007 Skræmma

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
8, 9
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0008 Skræmma

Matr.nr/Gnr:
97
Løpenr/Bnr:
10, 11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0009 Sundby vestre

Matr.nr/Gnr:
98
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0010 Sundbyødegaarden

Matr.nr/Gnr:
98
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-5-8
Hjemmehørende personer:
13-5-8

0011 Sollien

Matr.nr/Gnr:
98
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-3-1
Hjemmehørende personer:
4-3-1

0012 Sundby østre

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0013 Sundby mellem

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
3, 4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0014 Ødemark

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
5, 7, 8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0015 Orskog

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0016 Teigen

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
10, 11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0017 Sundby østre

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0018 Ægget nordre og søndre

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
13, 14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-8-10
Hjemmehørende personer:
18-8-10

0019 Hagen og Kullebund

Matr.nr/Gnr:
99
Løpenr/Bnr:
15, 16, 19
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-3-8
Hjemmehørende personer:
11-3-8

0020 Melleby vestre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
15-7-8
Hjemmehørende personer:
15-7-8

0021 Melleby vestre

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
3, 4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-3-7
Hjemmehørende personer:
10-3-7

0022 Østengen og Sørli

Matr.nr/Gnr:
100
Løpenr/Bnr:
5, 6, 7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-6-7
Hjemmehørende personer:
13-6-7

0023 Ris

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
19-13-6
Hjemmehørende personer:
19-13-6

0024 Skydsjordet

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0025 Grøterud og Fjeldstad

Matr.nr/Gnr:
117, 117@18, 18
Løpenr/Bnr:
1, 2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-6-5
Hjemmehørende personer:
11-6-5

0026 Nygaard

Matr.nr/Gnr:
103
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
16-8-8
Hjemmehørende personer:
16-8-8

0027 Braadauen

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-2-6
Hjemmehørende personer:
8-2-6

0028 Solberg nordre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0029 Solberg østre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
11
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0030 Solberg nordre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
-
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0031 Skogly

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
12
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0032 Solberg Tamburbakken

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
10
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0033 Solberg østre

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
1, 7, 13
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-6-3
Hjemmehørende personer:
9-6-3

0034 Solberg Smebølstuen

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0035 Solberg mellem

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
8
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0036 Gaardmansbraaten

Matr.nr/Gnr:
105
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-0-3
Hjemmehørende personer:
4-1-3

0037 Høiangen og Holter

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0038 Olesbraaten

Matr.nr/Gnr:
102
Løpenr/Bnr:
14
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0039 Nordbypl. Skræddestuen

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
8-3-5

0040 Nordbypl. Lilleby og Nystuen

Matr.nr/Gnr:
104
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0041 Nordbypl. Bilet, Kvelro og Myraas

Matr.nr/Gnr:
106
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
18-10-8
Hjemmehørende personer:
18-10-8

0042 Nøstvetpl. Daga og Svine-??

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-5-2
Hjemmehørende personer:
7-5-2

0043 Nøstvet

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0044 Nøstvetpl. Skjøskoger?? og Grimsro.

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-6-4
Hjemmehørende personer:
10-6-4

0045 Nøstvetpl. Stuene 1 og 2

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-3-9
Hjemmehørende personer:
12-3-9

0046 Ringnes

Matr.nr/Gnr:
107
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
12-6-6

0047 Thaug og Thaugødegaarden

Matr.nr/Gnr:
108
Løpenr/Bnr:
1, 2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0048 Pollen, Seiersten og Tangen

Matr.nr/Gnr:
109
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-7-5
Hjemmehørende personer:
12-7-5

0049 Ris pladser 1, 2 og 3

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
13-7-6
Hjemmehørende personer:
13-7-6

0050 Rispl. Salsten G.bakken

Matr.nr/Gnr:
101
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0214 Ås herred

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ås
Geografisk område:
Ås komm.
Aker og Follo fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter