Herred / By:
Trøgstad
Prestegjeld:
Trøgstad
Sogn:
-
Tellingkretsnr:
001
Tellingkretsnavn:
Jørentvet
Merknader:
-

0001 Laslet

Matr.nr/Gnr:
12
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
10-5-5

0002 Lasletplads

Matr.nr/Gnr:
12
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0003 Gjeiterud vestre

Matr.nr/Gnr:
11
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0004 Gjeiterud østre

Matr.nr/Gnr:
11
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0005 Gjeiterud søndre

Matr.nr/Gnr:
11
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0006 Skrikerud (lille)

Matr.nr/Gnr:
10
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0007 Aasrud (Skrikerudplads)

Matr.nr/Gnr:
10
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-2-1
Hjemmehørende personer:
3-2-1

0008 Skrikerud søndre

Matr.nr/Gnr:
9
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0009 Skrikerud nordre

Matr.nr/Gnr:
8
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0010 Ruken

Matr.nr/Gnr:
7
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0011 Nyborg

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0012 Gutu østre

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0013 Bråten

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0014 Gutu vestre

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0015 Smedby vestre

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
5
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-1-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0016 Opdal

Matr.nr/Gnr:
21
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0017 Skipsrud nordre

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0018 Skipsrud søndre

Matr.nr/Gnr:
20
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-1-5
Hjemmehørende personer:
6-1-5

0019 Ringstad

Matr.nr/Gnr:
19
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0020 Kjæsegg østre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-4-5
Hjemmehørende personer:
9-4-5

0021 Kjæsegg vestre

Matr.nr/Gnr:
18
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0022 Steinbøl

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
6
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-2-4
Hjemmehørende personer:
6-2-4

0023 Tangen nordre

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
7
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-6-2
Hjemmehørende personer:
9-7-2

0024 Høgaas

Matr.nr/Gnr:
14
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0025 Sukken søndre

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0026 Sukken vestre

Matr.nr/Gnr:
22
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
8-4-4
Hjemmehørende personer:
8-4-4

0027 Auten vestre

Matr.nr/Gnr:
30
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0028 Mellegaard østre

Matr.nr/Gnr:
23
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
9-5-4
Hjemmehørende personer:
9-5-4

0029 Grammeltvet

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-4-3
Hjemmehørende personer:
7-4-3

0030 Vollene (Grammeltvetplads)

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
3-1-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0031 Skrene

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
2-0-2

0032 Holen (Riserplads)

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0033 Riser

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
10-4-6
Hjemmehørende personer:
10-4-6

0034 Jørentvet søndre

Matr.nr/Gnr:
13
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
11-5-6
Hjemmehørende personer:
11-5-6

0035 Jørentvet nordre

Matr.nr/Gnr:
14
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
12-4-8
Hjemmehørende personer:
12-4-8

0036 Jørentvet vestre

Matr.nr/Gnr:
14
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0037 Kattesundet - Bethel

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
2, 3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-1-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0038 Mansrud

Matr.nr/Gnr:
5
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0039 Sariberget

Matr.nr/Gnr:
6
Løpenr/Bnr:
4
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-0-2
Hjemmehørende personer:
3-1-2

0040 Steinsrud

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-2-3
Hjemmehørende personer:
5-2-3

0041 Skallerud søndre

Matr.nr/Gnr:
4
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0042 Haugen vestre

Matr.nr/Gnr:
3
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-3-4
Hjemmehørende personer:
7-3-4

0043 Brattvet øvre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0044 Brattvet nedre

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
5-3-2
Hjemmehørende personer:
5-3-2

0045 Grønlund (Brattvet nedre) (Ikke skyldsat)

Matr.nr/Gnr:
25
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
2-2-0
Hjemmehørende personer:
2-2-0

0046 Steinsrud vestre

Matr.nr/Gnr:
24
Løpenr/Bnr:
3
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

0047 Kongerud store

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
6-3-3
Hjemmehørende personer:
6-3-3

0048 Kongerud lille

Matr.nr/Gnr:
17
Løpenr/Bnr:
2
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
4-2-2
Hjemmehørende personer:
4-2-2

0049 Saktmoen

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
7-2-5
Hjemmehørende personer:
7-2-5

0050 Ilebakke (Saktmoenplads)

Matr.nr/Gnr:
16
Løpenr/Bnr:
1
Antall husholdninger:
-
Tilstedeværende personer:
1-0-1
Hjemmehørende personer:
2-1-1

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0122 Trøgstad herred

Gå til kilde

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Trøgstad
Geografisk område:
Trøgstad komm.
Rakkestad fogd.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Oppbevaringssted

Rapporter