Permanent ID: tf01036333014835
Sogn:
-
Prestegjeld:
-
Herred / By:
Fredrikshald
Tellingkretsnr:
020
Tellingkretsnavn:
Tistedalen
Merknader:
-

0001 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
798 850a
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus

0002 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
799
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus

0003 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
801 854a2
Antall personlister:
13
Tilstedeværende personer:
50
Hjemmehørende personer:
52
Hustype:
vaaningshus

0004 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
802
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype:
vaaningshus med Apothek

0005 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
803 680b
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
28
Hjemmehørende personer:
27
Hustype:
vaaningshus

0006 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
806 674b
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
vaaningshus

0007 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
807 880b2
Antall personlister:
4
Tilstedeværende personer:
16
Hjemmehørende personer:
17
Hustype:
vaaningshus

0008 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
808 880c
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
Skolebygning

0009 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
809b
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
vaaningshus

0010 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
809
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
vaaningshus

0011 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
811 679a
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
22
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
vaaningshus

0012 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
812 679b
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
vaaningshus

0013 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
813 675b
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
Bedehus

0014 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
814b 675a1
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype:
vaaningshus

0015 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
810 880b1b
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
vaaningshus Kappell i over etagen

0016 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
815
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
20
Hjemmehørende personer:
20
Hustype:
vaaningshus væsentlig et forretningslokale

0017 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
816
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaaningshus forretningslokale, Handelsbutik

0018 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
817 876c2
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
vaaningshus

0019 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
818 687
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
29
Hjemmehørende personer:
29
Hustype:
vaaningshus (Fattighus)

0020 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
819
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus

0021 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
821 691
Antall personlister:
5
Tilstedeværende personer:
18
Hjemmehørende personer:
19
Hustype:
vaaningshus

0022 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
822 689
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
6
Hjemmehørende personer:
6
Hustype:
vaaningshus

0023 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
824 704
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
7
Hjemmehørende personer:
7
Hustype:
vaaningshus

0024 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
826
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
9
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
vaaningshus

0025 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
825 692a
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
10
Hjemmehørende personer:
10
Hustype:
vaaningshus, forretningslokale

0026 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
827 694
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
vaaningshus, forretningslokale

0027 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
829 695
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
15
Hjemmehørende personer:
15
Hustype:
vaaningshus, politiarrest

0028 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
830 717
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaaningshus

0029 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
831 697
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus

0030 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
832
Antall personlister:
6
Tilstedeværende personer:
24
Hjemmehørende personer:
24
Hustype:
Vaaningshus

0031 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
833 702
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
11
Hustype:
vaaningshus

0032 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
834
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
1
Hjemmehørende personer:
1
Hustype:
vaaningshus

0033 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
835 718
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
vaaningshus

0034 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
836 803
Antall personlister:
9
Tilstedeværende personer:
48
Hjemmehørende personer:
48
Hustype:
vaaningshus

0035 Søndre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
804 680a
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
11
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
vaaningshus, forretningslokale, Hotel og handelsbutik

0036 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
845
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus

0037 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
846 726
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
4
Hjemmehørende personer:
4
Hustype:
vaaningshus

0038 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
847 728
Antall personlister:
10
Tilstedeværende personer:
39
Hjemmehørende personer:
40
Hustype:
vaaningshus

0039 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
848
Antall personlister:
3
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
8
Hustype:
vaaningshus

0040 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
851 734a
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale Butik

0041 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
859 745
Antall personlister:
-
Tilstedeværende personer:
-
Hjemmehørende personer:
-
Hustype:
forretningslokale

0042 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
860 748b
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
vaaningshus

0043 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
861
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
5
Hjemmehørende personer:
5
Hustype:
vaaningshus

0044 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
862 748
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaaningshus

0045 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
863 749
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
vaaningshus

0046 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
865 752
Antall personlister:
2
Tilstedeværende personer:
3
Hjemmehørende personer:
3
Hustype:
vaaningshus

0047 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
866 755a
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
23
Hjemmehørende personer:
23
Hustype:
vaaningshus

0048 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
867 755b
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
8
Hjemmehørende personer:
9
Hustype:
vaaningshus

0049 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
869 756a
Antall personlister:
1
Tilstedeværende personer:
2
Hjemmehørende personer:
2
Hustype:
vaaningshus

0050 Nordre Tistedalen

Bydel:
-
Gårdens nr.:
870 756b
Antall personlister:
7
Tilstedeværende personer:
17
Hjemmehørende personer:
18
Hustype:
vaaningshus

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Halden
Geografisk område:
Fredrikshald komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910
Ansvarlig aktør

Rapporter