Permanent ID: gf01037335004268
Leilighetsnummer:
02
Plassering:
Forhus
Etasje:
1ste og 2den
Husleie:
-
Antall værelser i kjeller:
-
Antall værelser i etasjene:
Et4 Kv2
Antall værelser på kvist/loft:
-
Antall tjenerværelser:
-
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall bebodde bekvemmeligheter:
-
Antall kjøkkener:
1
Antall badeværelser:
-
Antall personer i kjelleren:
-
Antall personer i etasjene:
-
Antall personer på kvist/loft:
-
Antall værelser til losjerende:
-
Elektrisk lys:
-
Merknader:
-

001 Marie Christensen

H.nr:
01
Alder/født:
1830
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
Hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Ingen. Understøttes af sin Datter

002 Marie Christensen

H.nr:
01
Alder/født:
1858
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
b
Familiestilling:
D
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fjærfarveri

003 Otelia Magnussen

H.nr:
01
Alder/født:
1878
Fødested:
Alvøen pr Bergen SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

004 Thorbjørn Børs

H.nr:
01
Alder/født:
1866
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
EL
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tobakshandler

005 Øivind Grung

H.nr:
01
Alder/født:
1874
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
EL
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kontorist ved Handelskontor

006 Thomas Gundersen

H.nr:
01
Alder/født:
1874
Fødested:
Arendal Ned
Bostatus:
mt b
Familiestilling:
EL
Sivilstand:
ug
Yrke:
Postbetjent

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

122

Bosted by:

0012 Kaigaden

Bydel:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter