Permanent ID: gf01037335003452
Leilighetsnummer:
02
Plassering:
Forhus
Etasje:
2den
Husleie:
-
Antall værelser i kjeller:
-
Antall værelser i etasjene:
Et7 Kv1
Antall værelser på kvist/loft:
-
Antall tjenerværelser:
-
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall bebodde bekvemmeligheter:
-
Antall kjøkkener:
1
Antall badeværelser:
-
Antall personer i kjelleren:
-
Antall personer i etasjene:
-
Antall personer på kvist/loft:
-
Antall værelser til losjerende:
-
Elektrisk lys:
-
Merknader:
-

001 Thorvald Beyer

H.nr:
01
Alder/født:
1858
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
Hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Boghandler

002 Magda Beyer

H.nr:
01
Alder/født:
1866
Fødested:
Hamburg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 Fregvald Beyer

H.nr:
01
Alder/født:
1890
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
S
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolegut

004 Gulborg Beyer

H.nr:
01
Alder/født:
1893
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
D
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

005 Edit Beyer

H.nr:
01
Alder/født:
1897
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
D
Sivilstand:
ug
Yrke:
Datter

006 Pernille Kirkeeide

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Stryn NB
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøkkenpige

007 Anna Alvær

H.nr:
01
Alder/født:
1869
Fødested:
Alversund SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stuepige

008 Ingeborg Kirkevold

H.nr:
01
Alder/født:
1880
Fødested:
Kvinherred SB
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Barnepige

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

100

Bosted by:

0006 Kalfarveien

Bydel:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter