Permanent ID: gf01037335000358
Leilighetsnummer:
02
Plassering:
Forhus
Etasje:
2den
Husleie:
-
Antall værelser i kjeller:
-
Antall værelser i etasjene:
Et3
Antall værelser på kvist/loft:
-
Antall tjenerværelser:
-
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall bebodde bekvemmeligheter:
-
Antall kjøkkener:
1
Antall badeværelser:
-
Antall personer i kjelleren:
-
Antall personer i etasjene:
-
Antall personer på kvist/loft:
-
Antall værelser til losjerende:
-
Elektrisk lys:
-
Merknader:
-

001 Mikal Mathisen

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
Hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skræddermester

002 Constance Mathisen

H.nr:
01
Alder/født:
1843
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
b
Familiestilling:
Hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Hustru

003 William Mathisen

H.nr:
01
Alder/født:
1876
Fødested:
Bergen kjøpstad*
Bostatus:
f
Familiestilling:
S
Sivilstand:
ug
Yrke:
Matros

004 Per Tang

H.nr:
01
Alder/født:
1882
Fødested:
Hafslo i Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
EL
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gymnasiast

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

010

Bosted by:

0027 Nykirkealmending

Bydel:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter