Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Permanent ID: gf01037045004394
Leilighetsnummer:
08
Plassering:
-
Etasje:
-
Husleie:
-
Antall værelser i kjeller:
-
Antall værelser i etasjene:
-
Antall værelser på kvist/loft:
-
Antall tjenerværelser:
-
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
-
Antall hjemmehørende personer:
-
Antall bebodde bekvemmeligheter:
-
Antall kjøkkener:
-
Antall badeværelser:
-
Antall personer i kjelleren:
-
Antall personer i etasjene:
-
Antall personer på kvist/loft:
-
Antall værelser til losjerende:
-
Elektrisk lys:
-
Merknader:
E: Leilighetsinformasjon mangler

001 Johan Johannessen

H.nr:
08
Alder/født:
1852
Fødested:
Jeløen
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsbetjent ved Bodsfængslet

002 Ole Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1847
Fødested:
Aal
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsbetjent ved Bodsfængslet

003 Ove Emil Carlsen

H.nr:
08
Alder/født:
1857
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsbetjent ved Bodsfængslet

004 Absalon Johan Knudsen

H.nr:
08
Alder/født:
1855
Fødested:
Indviken
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsbetjent ved Bodsfængslet

005 Ole Gundersen

H.nr:
08
Alder/født:
1860
Fødested:
Numedal
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Opsynsbetjent ved Bodsfængslet

006 Nils Svensen

H.nr:
08
Alder/født:
1856
Fødested:
Sverige
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
leiet natvagt ved Bodsfængslet

007 Otto Sigvart Ubberud

H.nr:
08
Alder/født:
1859
Fødested:
Enebak
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
leiet natvagt ved Bodsfængslet

008 Johan Hansen Skau

H.nr:
08
Alder/født:
1870
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
kjøkkenbetjent ved bodsfængslet

009 Nils Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1880
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

010 Georg Konrad Kristoffersen

H.nr:
08
Alder/født:
1876
Fødested:
Raade
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand

011 Karl Arnt Kristoffersen Røed

H.nr:
08
Alder/født:
1875
Fødested:
Raade
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand

012 Edvard Peder Pedersen Nordbakken

H.nr:
08
Alder/født:
1852
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kurvmager

013 Anton Gotfred Halvorsen

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk arbeider

014 Olinius Olsson Beng

H.nr:
08
Alder/født:
1879
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestegut

015 Theodor Gerhard Sandsmark

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Haugesund
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bagerlærling

016 Olaf Arnesen Holm

H.nr:
08
Alder/født:
1880
Fødested:
Vaaler, Solør
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

017 Henrik A. Ellingsen Rafstrand

H.nr:
08
Alder/født:
1874
Fødested:
Hadsel
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Malerarbeider

018 Nils Hansen Kjendsbæk

H.nr:
08
Alder/født:
1880
Fødested:
Skibtvedt
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Snedkersvend

019 Peter Halfdan Hals

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Risør
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Mekanisk arbeider

020 Oliver Olsen Navnsjøbraaten

H.nr:
08
Alder/født:
1854
Fødested:
Grue
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
e
Yrke:
Dagarbeider

021 Christian Eliassen Asperholen

H.nr:
08
Alder/født:
1872
Fødested:
Høiland
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Slagter

022 Ole Danielsen Natland

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Jelse
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Jordarbeider

023 Anton Emil Hansen

H.nr:
08
Alder/født:
1851
Fødested:
Moss
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Bryggearbeider

024 Konrad Mortensen

H.nr:
08
Alder/født:
1849
Fødested:
Vestre Moland
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Skibsfører

025 Hans Oskar Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1870
Fødested:
Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Omstreifer

026 Karl Valdemar Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kurvmagerarbeider

027 Hartvig Hansen Gade

H.nr:
08
Alder/født:
1872
Fødested:
Tune
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

028 Jakob Charles Lund

H.nr:
08
Alder/født:
1879
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Murerarbeider

029 Iver Larsen

H.nr:
08
Alder/født:
1876
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bødkerlærling

030 Karl Martin Hansen

H.nr:
08
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestegut

031 Thorbjørn Thorbjørnsen Øre

H.nr:
08
Alder/født:
1855
Fødested:
Leikanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Dagarbeider

032 Karl Johan Johansen

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stenhugger

033 August Mathiassen Strand

H.nr:
08
Alder/født:
1882
Fødested:
Storelvedalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomagerlærling

034 Godin Hagvald Fredriksen

H.nr:
08
Alder/født:
1882
Fødested:
Høland (Grong)
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Omstreifer

035 Nils Abrahamsen Vestbø

H.nr:
08
Alder/født:
1876
Fødested:
Vikedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

036 Erling Johan Rode Martinsen

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Buksnes
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

037 Hartvig Marentius Kjær Larsen

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Murhaandlanger

038 Olaf Anton Severinsen

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Stange
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Rørlæggerarbeider

039 Nikolai M. Nilsen Lomsnæs

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Torsken
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

040 Ingbert Andreas N. Lomsnæs

H.nr:
08
Alder/født:
1879
Fødested:
Torsken
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

041 Edvin Kornelius E. Flettesnæs

H.nr:
08
Alder/født:
1875
Fødested:
Torsken
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

042 Nils Robert Kristensen Foss

H.nr:
08
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

043 Johan Bredesen

H.nr:
08
Alder/født:
1881
Fødested:
Hamar
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stationsbetjent ved jernbanen

044 Oskar Didrik Olsen

H.nr:
08
Alder/født:
1881
Fødested:
Gjerdrum
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Dagarbeider

045 Klemet Bentsen Hyni

H.nr:
08
Alder/født:
1877
Fødested:
Sande (Jarlsberg)
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsmand

046 Frithjof Johansen

H.nr:
08
Alder/født:
1879
Fødested:
Skedsmo
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjørekarl

047 Johan Adolf Kristiansen Brun

H.nr:
08
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

048 Anton Nilsen Enger

H.nr:
08
Alder/født:
1866
Fødested:
Vang, Hedemarken
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Privat praktiserende Læge

049 Ole Oskar Stangeby

H.nr:
08
Alder/født:
1880
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gibsmager

050 Karlot Larsen Ræverud

H.nr:
08
Alder/født:
1878
Fødested:
Aasnes, Solør
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Murhaandlanger

Kildeinformasjon:

Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1900
Sluttår:
1900

Tellingskrets:

236

Ansvarlig aktør

Rapporter