Leilighetsnummer:
01
Plassering:
-
Etasje:
1ste Etage
Husleie:
Hosbital. Hjem for gamle
Antall værelser i kjeller:
-
Antall værelser i etasjene:
25
Antall værelser på kvist/loft:
-
Antall tjenerværelser:
4
Skannet bilde:
-
Antall tilstedeværende personer:
33-5-28
Antall hjemmehørende personer:
33-5-28
Antall bebodde bekvemmeligheter:
-
Antall kjøkkener:
1
Antall badeværelser:
n
Antall personer i kjelleren:
-
Antall personer i etasjene:
5-28
Antall personer på kvist/loft:
-
Antall værelser til losjerende:
-
Elektrisk lys:
-
Merknader:
Liste 1a og 1b

001 Johan Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1858-08-15
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kirketjener og opsynsmand ved L. Hospital

002 Kristine Gunhild Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1867-08-11
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Kristian Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1897-11-03
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Skolebarn

004 Johanna Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1897-11-03
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
Skolebarn

005 Bjarne Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1900-06-10
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Skolebarn

006 Sverre Elias Eliassen

H.nr:
01
Alder/født:
1903-02-26
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
Skolebarn

007 Christen Henriksen

H.nr:
01
Alder/født:
1847-12-12
Fødested:
Hedrum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vedhugger

008 Karen Henriksen

H.nr:
01
Alder/født:
1837-09-29
Fødested:
Hedrum
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Lem ved L. Hospital

009 Johanna Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1861-12-10
Fødested:
Namsos
Bostatus:
b
Familiestilling:
Opvarterske
Sivilstand:
ug
Yrke:
Oppvarterske

010 Marie Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1857-11-17
Fødested:
Brunlaunes
Bostatus:
b
Familiestilling:
Opvarterske
Sivilstand:
ug
Yrke:
Oppvarterske

011 Anne Katrine Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
1822-12-06
Fødested:
Kodalsogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

012 Marie Paulsen

H.nr:
01
Alder/født:
1838-10-20
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

013 Karen Trondsen

H.nr:
01
Alder/født:
1829-03-10
Fødested:
Vestre Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

014 Laura Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
1841-10-25
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

015 Helene Marie Karlsen

H.nr:
01
Alder/født:
1821-09-20
Fødested:
Semsogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

016 Hanna Jacobine Horn

H.nr:
01
Alder/født:
1834-10-09
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

017 Andrine Marie Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
1828-07-18
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

018 Elise Marie Engebretsen

H.nr:
01
Alder/født:
1850-04-12
Fødested:
Horten
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

019 Katrine Elisabet Wölner

H.nr:
01
Alder/født:
1835-01-21
Fødested:
Ringebo Gudbrandsdalen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

020 Helene Johannesen

H.nr:
01
Alder/født:
1839-11-04
Fødested:
Sandefjord
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne lever hovedsaglig av Ukebidrag kr. 2.- der hæves som Lem av Hospitalet

021 Inger Pernille Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1846-05-26
Fødested:
Brunlaunes
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

022 Elise Kynell

H.nr:
01
Alder/født:
1846-07-08
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

023 Mathilde Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1842-05-07
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

024 Johanne Otillie Bryn??

H.nr:
01
Alder/født:
1833-08-23
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

025 Hildur Sventine W. Halvorsen

H.nr:
01
Alder/født:
1844-11-20
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

026 Andrine Beathe Smidt

H.nr:
01
Alder/født:
1836-05-15
Fødested:
Lier pr. Drammen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

027 Barbra Marie Evensen

H.nr:
01
Alder/født:
1838-11-14
Fødested:
Svelvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

028 Mathilde Amundsen

H.nr:
01
Alder/født:
1835-08-03
Fødested:
Ramnes
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

029 Marie Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
1842-04-21
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

030 Hanna Bjørløw

H.nr:
01
Alder/født:
1846-01-16
Fødested:
Sande
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

031 Anne Dorthea Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1834-10-19
Fødested:
S. Laue Hedrum
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

032 Maren Gurine Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
1829-06-30
Fødested:
Larvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
e
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

033 Hilma Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
1868-05-19
Fødested:
Svartbortsogn Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Lem
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lem ved L. Hospital, Lemmerne nyder Ukebidrag kr. 2.- av Hospitalet. no. 5,7 og 8 har tillige Kr. 10

Kildeinformasjon:

Folketelling 1910 for 0707 Larvik kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Larvik
Geografisk område:
Larvik komm.
Startår:
1910
Sluttår:
1910

Tellingskrets:

010

Bosted by:

0003 Kirkegate 5

Bydel:
-
Oppbevaringssted

Rapporter