Om transkripsjonen

Ministerialbok for Land prestegjeld 1708-1732 (0536P)

Døde og begravde

Oppdatert 2017-06-22

Begravde i Land prestegjeld 1708-32

Nyttig å vite ved bruk av kilden
Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre-standarden.

Informasjon om kilden og dataregistreringen
Kjente avvik mellom registrerte data og original: Feltet År følger vanlig år, ikke kirkeåret.
Vanlig dato for begravelsen er ikke beregnet når den er oppgitt som (latinsk) kirkedag.
Er en standard for avskrift fulgt, evt. bevisste avvik fra denne: Ja, 4G – stort sett
Andre forhold vedr avskriften:
Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets bibliotek (på Gjøvik Bibliotek).