Om transkripsjon

Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1814-1831 (0527Q)

Utflyttede 1814-1915

Oppdatert 2017-11-13

Denne databasen over utflyttede fra Vardal, 1814-1915 er registrert ved Statsarkivet i Hamar.

Databasen byggjer på ministrialbøker fra Vardal. Vardal Mini 4 til og med 14, og Vardal Mini 16.

Kyrkjebøkene er mikrofilma, og film/mikrokort kan ein få kjøpt gjennom Riksarkivet (http://www.riksarkivet.no/arkivverket/kilder/medier/mikrofilm/bestilling.html ), Postboks 4013 Ullevål Stadion,