Om transkripsjon

Ministerialbok for Vardal prestegjeld 1814-1831 (0527Q)

Konfirmerte 1814-1831

Oppdatert 2017-11-13

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Konfirmerte i Vardal prestegjeld 1814-1831

Nyttig å vite ved bruk av kilden

Det er ikke ført konfirmanter i året 1822.

Rubrikken "Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe-Attest" er ført vekselvis som fødsels- og dåpsdato.

Referanse til jevnføringsregister finnes i merknad og er tatt med i avskriften.

Informasjon om kilden og dataregistreringen

Avskriftens tittel: Konfirmerte i Vardal prestegjeld 1814-31

Rettigheter til avskriften: Gjøvik og Toten slektshistorielag, www.slektshistorielaget.no

Data sist oppdatert: 12 jan 2010

Revisjoner av datafil siden publisering på Internett 12 jan 2010: Ingen

Original kilde: Ministerialbok for Vardal 1814-31

Originalens plassering: Statsarkivet i Hamar

Original type (hva slags materiale): Kirkebok

Spesielle forhold ved originalkilden: Det er ikke ført konfirmanter i året 1822. Rubrikken "Confirmantens Alder efter Dag og Datum,
udviist ved Døbe-Attest" er ført vekselvis som fødsels- og dåpsdato.

Navn på område(r) som materialet dekker på tidspunktet ved originalens tilblivelse: Vardal prestegjeld

Kommune(r) pr 2010: Gjøvik

Kilde for avskrift på data: Kopi av kirkebok.

Andre som har bidratt: Registreringsbase, bearbeiding av data og dokumentasjon ved Geir Thorud. Utskrift ved Heljar Westlie.

Kjente avvik mellom registrerte data og original:

Er en standard for avskrift fulgt, evt. bevisste avvik fra denne: Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht lagets retningslinjer.

Andre forhold vedr avskriften:

Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets bibliotek (på Gjøvik Bibliotek).