Gran prestekontor

SAH/PREST-112

Ministerialbok for Gran prestegjeld 1856-1874 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Brandbu, Gran
Geografisk område:
Gran prgj., Gran sokn, Brandbu sokn, Tingelstad sokn

Merknader

Annen liste, fra pag: 1332-1333: Fortegnelse over tilvekst og avgang i prestegjeldet 1859-1874

Skannet:
2007-02-06
Merknader:
Søkbar for:
1856-1874
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2002
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Folk på arbeidsmarkedstiltak, Hans Næss og Hans Myhre, 2. korrektur: Kari Mette Staveh, 1991-2002
Først publisert:
2007-10-09
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Søkbar for:
1856-1874
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2011
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2011
Først publisert:
2011-11-07
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader:
Søkbar for:
1856-1874
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2012
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2012
Først publisert:
2012-01-15
Sist publisert:
2016-01-19
Merknader:
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2012 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrofilm av kirkeboka. Også under korrekturlesingen er det brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Før utleggingen på Digitalarkivet er databasen konvertert til standarden Kyrre ved hjelp av programmet Augustus
Søkbar for:
1856-1874
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1998-01-27
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
1998-01-27
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader: