GDS-Hadeland

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2002
Siste bidrag:
2016
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:
-
Nettside:
-

Om GDS-Hadeland

GDS-Hadeland (Genealogisk Datasenter Hadeland) ble etter initiativ fra Arne Sandlie startet i 1991, som et samarbeidsprosjekt mellom de tre historielagene på Hadeland. Hensikten var å dataregistrere kirkebøkene fra Hadelandskommunene. Fra 1991 til 1994 ble prosjektet ledet av Arne Sandlie og Frank Stenslie. Frivillige personer fra Gran, Jevnaker og Lunner, og personer på ulike arbeidsmarkedstiltak, begynte arbeidet med å dataregistrere kirkebøker fra Gran, Brandbu, Tingelstad, Jevnaker og Lunner. Fra 1995 til 2000 ble prosjektet ledet av Frank Stenslie. Registrering og korrekturlesing ble da utført av prosjektlederen og frivillige personer fra Gran og Jevnaker. Høsten 2000 ble GDS-Hadeland omorganisert ved at Hadeland Folkemuseum gikk inn i prosjektet sammen med de tre historielagene. Dette ble regulert gjennom en avtale mellom de fire samarbeidspartene. Kommunene Gran, Jevnaker og Lunner ga fra da av støtte til prosjektet, gjennom årlige bevilgninger til Hadeland Folkemuseum. Ansvaret for prosjektet skulle ivaretas av en styringsgruppe, der hver av de fire partene hadde en representant. Hans Næss ble leder av styringsgruppa. Frank Stenslie og Harald Hvattum ble engasjert av Hadeland Folkemuseum for å lede prosjekt­arbeidet. Sistnevnte som prosjektleder med fast kontortid på museet. Antall frivillige ble økt noe etter at det ble avholdt kurs i dataregistrering og i gotisk skrift. Avtalen mellom de fire partene i GDS-Hadeland fordeler eiendoms- og distribusjonsretten mellom avtalepartene og de personene som frivillig har deltatt i arbeidet. I 2002 ble det inngått en avtale med Riksarkivet om å legge det ferdige materialet på Digitalarkivet. Avtalen bygger på en tilsvarende avtale mellom DIS-Norge og Riksarkivet. I 2004 opphørte bevilgningene fra kommunene, Harald Hvattum hadde da sluttet, og Lunner Historielag meldte seg ut av prosjektet i 2005. Heller ikke Jevnaker Historielag har deltatt aktivt senere. Frank Stenslie fortsatte da som ulønnet prosjektleder. Sammen med Hans Næss og noen få frivillige fortsetter han arbeidet med å fullføre prosjektet.

Transkripsjoner