Om transkripsjon

Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1857-1865 (0528P)

Fødte og døpte 1857-1865

Oppdatert 2017-11-13

Barns bosted er satt lik morens bosted (og markert med *) hvis
barnets ikke er oppgitt i originalen. Mangler morens bosted er farens brukt. I avskriften er det brukt ø, der det i originalen
står o, men åpenbart skal være ø, for eksempel Holstad/Hølstad, Holje/Hølje

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht lagets retningslinjer.

Barns bosted er satt lik morens bosted (og markert med *) hvis barnets ikke er oppgitt i originalen.
Mangler morens bosted er farens brukt.

Når det i merknad står "udlagde" eller "udl", etterfulgt av farens navn betyr det at det er MOREN som
har oppgitt denne faren. I avskriften er det brukt ø, der det i originalen står o, men åpenbart skal være ø,
for eksempel Holstad/Hølstad, Holje/Hølje.

Det er en del uregelmessigheter vedr føring av løpenummer i originalen. Forkortelsene S for Soldat og J
for Jeger er brukt.

Spesielle forhold ved **originalkilden: **Det er en del uregelmessigheter vedr føring av løpenummer i originalen.
Forkortelsene S for Soldat og J for Jeger er brukt.

Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets biblioteket (på Gjøvik Bibliotek).