Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1848-1856 (0528P)

Viede 1848-1857

Oppdatert 2017-11-13

Informasjon om tidligere gifte er registrert i merknadsfeltet. Stedsnavn i
rubrikken "Brudgommens Føde- og Opholdssted, Brudens Fødested" (fra side 170 kalt "Brudens og Brudgommens Fødested",
eller "Deres Fødested") er tolket som oppholdssted for henholdsvis brudgom og brud på vielsestidspunktet. Stedsnavn
fremkommer ingen andre steder, bortsett fra i de tilfeller hvor brud og/eller brudgom kommer fra områder utenfor prestegjeldet,
og hvor det for eksempel står "fra Vardal" etter personens navn i navnerubrikken.

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht lagets retningslinjer.

De 6 siste vielsene i kilden er også ført i ministerialboka for 1857-65, det er i margen henvist til boka for 1857-65.

Informasjon om tidligere gifte er registrert i merknadsfeltet.

Stedsnavn i rubrikken "Brudgommens Føde- og Opholdssted, Brudens Fødested" (fra side 170 kalt "Brudens og
Brudgommens Fødested", eller "Deres Fødested") er tolket som oppholdssted for henholdsvis brudgom og brud på
vielsestidspunktet. Stedsnavn fremkommer ingen andre steder, bortsett fra i de tilfeller hvor brud og/eller brudgom kommer fra
områder utenfor prestegjeldet, og hvor det for eksempel står "fra Vardal" etter personens navn i navnerubrikken.

Spesielle forhold ved **originalkilden: **De 6 siste vielsene i kilden er også ført i ministerialboka for 1857-65, det er i
margen henvist til boka for 1857-65.

Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets biblioteket (på Gjøvik Bibliotek).