Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1848-1856 (0528P)

Konfirmerte 1848-1856

Oppdatert 2017-11-13

Datoer som er ført i rubrikken Alder er kontrollert mot kirkebok
for konfirmantens dåp. For årene 1848 og 1849 er det i all hovedsak oppgitt dåpsdato. Tilsvarende er det for året 1853 i
all hovedsak oppgitt fødselsdato. Datoen er plassert i dåp eller født dato ihht kirkebok for dåp. For de resterende årene er
det oppgitt både fødsels- og dåpsdato.

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht lagets retningslinjer.

Datoer som er ført i rubrikken Alder er kontrollert mot kirkebok for konfirmantens dåp. For årene 1848 og 1849 er det i all hovedsak oppgitt dåpsdato. Tilsvarende er det for året 1853 i all hovedsak oppgitt fødselsdato. Datoen er plassert i dåp eller født dato ihht kirkebok for dåp. For de resterende årene er det oppgitt både fødsels- og dåpsdato.

Spesielle forhold ved **originalkilden: **

.