Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1848-1856 (0528P)

Døde og begravde 1848-1856

Oppdatert 2017-11-13

De 8 siste postene i kirkeboka gjelder året 1857. Disse er
strøket og ført på nytt i neste kirkebok, og er derfor utelatt i avskriften. O, o, ll, i kirkeboka er erstattet med Ø, ø, tt,
i avskriften, der det åpenbart er riktig i personnavn og stedsnavn, jfr for eksempel Jørgen, Hølstad, Nittum. I en del
poster er det som sannsynligvis er navn på bosted, ført som etternavn, pga reglene i Kyrre. De fleste av disse tilfellene
gjelder bosteder utenfor prestegjeldet.

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht
lagets retningslinjer.

De 8 siste postene i kirkeboka gjelder året 1857. Disse er strøket og ført på nytt i neste bok, og er derfor
utelatt i avskriften.

O, o, ll, i kirkeboka er erstattet med Ø, ø, tt, i avskriften, der det åpenbart er riktig i personnavn og stedsnavn,
jfr for eksempel Jørgen, Hølstad, Nittum.

I en del poster er det som sannsynligvis er navn på bosted, ført som etternavn, pga reglene i Kyrre. De fleste
av disse tilfellene gjelder bosteder utenfor prestegjeldet.

Forkortelsene S (for Soldat) og J (for Jæger) er brukt i merknad.

Spesielle forhold ved originalkilden: Forkortelsene S (for Soldat) og J (for Jæger) er brukt i merknad.

Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets biblioteket (på Gjøvik Bibliotek).