Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1848-1856 (0528P)

Fødte og døpte 1848-1857

Oppdatert 2017-11-13

Barns bosted er satt lik morens bosted (og markert med *) hvis
barnets ikke er oppgitt i originalen. O, o, er erstattet med Ø, ø, der det åpenbart er riktig i forbindelse med navn eller bosted.
Det samme gjelder tt for ll. Et unntak er gjort for Hoelstad(eie)(=Hølstad). Bokstavene e og i har ofte vært vanskelige å skille,
dels pga at det ofte mangler prikk over bokstaven i, også der det åpenbart skal være "i". Med hensyn til navnet Berte/Birte
har jeg følgelig konsekvent valgt å bruke skrivemåten Birte. Det samme gjelder stedsnavnet Fjørkenstad/Fjørkinstad, og
sammensetninger med dette navnet.

Spesielle tegn (f.eks !! og ??) er brukt ihht Kyrre standarden.

Kyrre 1.0 er fulgt med enkelte mindre unntak ihht lagets retningslinjer.

Forkortelser som er brukt i merknadsfeltet er J.=Jæger, S.=Soldat, Msqtr., Msqr., Msq., Musq., Mqt., Musqt.=Musqueter.

Barns bosted er satt lik morens bosted (og markert med *) hvis barnets ikke er oppgitt i originalen.

Spesielle forhold ved **originalkilden: **

Andre utgaver: Papirutskrift av avskriften finnes i lagets biblioteket (på Gjøvik Bibliotek).