Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Stange prestegjeld, Stange sokn 1862-1879 (0417P)

Utflyttede 1862-1880

Oppdatert 2017-11-13

Denne databasen inneholder alle utflyttede registrert i kirkebøkene for Stange fra 1814 til 1920. Stange prestegjeld besto av 3 sokn i denne perioden, nemlig Stange hovedsokn og anneksene Ottestad og Tangen. Alle utflyttede fra hovedsoknet og anneksene er med.

Året utflyttingen er registrert under, står øverst, deretter nummeret i kirkeboken innen året. Som tredje post er datoen presten har oppgitt for utstedt attest. Så kommer navn, patronymikon/etternavn og gårdsnavn. Her har vi etter beste evne fulgt skivemåten i kirkeboken. Når det gjelder bestemmelsessted, har vi lagt oss på måten vi skriver stedsnavnene i dag så langt det har latt seg gjøre. Prestegjeldet står først, siden eventuell angitt gård e.l. Alderen oppgis enten som antall år eller dato (kan også være dåpsdato).

Under anmerkninger finnes oppgitt flyttetidspunkt, opplysninger om konfirmasjon, giftermål, m.m.

Registreringen er gjort av Gudrun Solvang og hun har lest korrektur sammen med undertegnede.

Inger-Karin Martinsen