Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Finnås prestegjeld 1765-1803 (1218P)

Viede 1765-1803

Oppdatert 2018-07-19

I lange perioder er det svært mangelfulle opplysningar ved innføring av vigsel. T.d. er det ofte at gardsnamn eller farsnamn manglar. Opplysningane som er innført ved truloving er ofte meir omfattande enn ved vigsel. Difor er informasjonen som står ved trulovinga evt. lysning teken med i registeret. Dersom det er forskjell på informasjonen ved truloving/vigsel står varianten ved vigsel først t.d. Gregoriusdtr/Knudsdatter.

I merknadsfeltet står det ofte forskjellige merknader. Av og til kan det stå t.d. : ved trol. og lysning slik som par nr. 52 under:

52 Lars Pedersøn Øyjord/Sæverud Marite Gunders Datter Dca. Trinitatis 1723 Dca. 10 p. Trin. 1723 Enavn1: ved trol. og lysning. Gard1: Sæverud ved trol/lysning. Brimnæs 42a

Det tyder følgande:

Ved truloving og lysning er brudgommen kalla "Lars Pedersøn Sæverud" og brura "Marite Gunders Datter". Ved copulasjonen er imidlertid han kalla "Lars Øyjord", medan brura er kalla det same som ved truloving/lysning.

Finnås prestegjeld omfatta soknene Moster, Bremnes, Bømlo, Sveio (til 1861). Sveio sokn overført til Sveio prestegjeld 1861.