Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1776-1821 (1301M1)

Døde og begravde 1776-1821

Oppdatert 2017-11-13

Gravlagte i Bergen 1668-1815

Databasen er basert på de nedtegnete gravleggelsene i kirkebøkene og, i noen tilfeller, kirkeregnskaper i Bergen Stiftamtmannsarkiv, Statsarkivet i Bergen (SAB).

Registreringen ble foretatt ved SAB høsten 1990 med midler fra Ættehistorisk Institutt. Det er foretatt 68 291 registreringer.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over soknene og kirkene, hvilke år de dekker og hvor materialet til databasen er hentet fra.

Sokn Kirke Forkortelse År Kilder Anmerkning
Domkirken Domkirken, St. Jacob kgd, Askøy DK, SJ/StJ 1706, 1712-1714, 1716-1800 A8 1725-1775,
A9 1776-1821;
Stiftamt. ark.
L.nr. 1737
(1706, 1712-1714, 1716-1721),
L.nr. 1738 (1722-1725)
Akøy var under DK til 1741
St. Jørgen hospital St. Jørgen, Årstad AA 1744-1800 A1 1743-1765,
A2 1766-1814
med Årstad 1749-1800
Korskirken Korskirken, St. Jacob kgd, St. Martini kgd KK, SJ/StJ, StM 1674-1703, 1716-1800 A1 1674-1688,
A10 1688-1703, A11 1731-1788, A12 1786-1832;
Stiftamt. ark.
L.nr. 1758 (17116-1722),
L.nr. 1759 (1724-1728),
L.nr. 1760 (1729-1734)
StJ fram til 1737, StM 1737-1800
Mariakirken Mariakirken MK 1740-1800 A1 1740-1784,
A2 1748-1775, 1784-1807
Nykirken Nykirken, St Paul kgd NK, StP 1668-1800 A11668-1676,
A9 1689-1759,
A10 1759-1775;
Stiftamt. ark.
L.nr. 1779 (1772-1779),
L.nr. 1780 (1779-1785),
L.nr. 1781 (1786-1791),
L.nr. 1782 (1792-1797),
L.nr. 1783 (1797-1801),
L.nr. 1784 (1801-1807),
L.nr. 1785 (1808-1813),
L.nr.1786
(1814, 1816)
1689-1754 og 1756-1758 mangler

Andre forkortelser benyttet for sokn/kirke:

 • Fred.Bol. = Fredens Bolig
 • Hosp. Kgd = St. Jørgens hospitals kirkegård
 • KKG = Korskirken kirkegård

Diverse forkortelser generelt:

 • alml = almisse lem
 • b = barn
 • d = datter
 • dr = dreng
 • e = enke
 • h = hustru
 • j = jord
 • k = kone
 • kl = klokke
 • lp = likpreken
 • p = pige
 • pk = på kirkegården
 • r = ringt
 • s = sønn

I databasen vil en finne personaliaopplysninger som navn, alder og kjønn. Videre er det notert ned når dødsfallet inntraff og når avdøde er begravet, samt soknet hvor vedkommende er begravet. Mens merknadsfeltet i databasen for det meste inneholder kommentarer om slektskapsforholdet til den avdøde, har adressefeltet også blitt brukt som merknadsfelt for kommentarer av annen art, som hvor vedkommende døde, hvor avdøde er blitt begravet, o.l. I de tilfeller hvor en døde på hospitalet ville en bli ført inn både hos stiftelsespresten og i kirken en soknet til, det kan derfor være en del dobbeltføringer.

I kirkebøker kan en lese om de forskjellige reglene og bestemmelsene vedrørende føring av kirkebøker i Norge.

ASC, 2.8.99

.